Reuniunea specialiștilor în achiziții publice / 27-28 februarie 2023, Cluj-Napoca, Centrul de Conferințe Hotel Golden Tulip Ana Dome


Reuniunea specialiștilor în achiziții publice

27-28 februarie 2023

Cluj-Napoca, Centrul de Conferințe Hotel Golden Tulip Ana Dome

FORMULAR DE PARTICIPARE

OBIECTIVE: cunoașterea celor mai noi modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, prezentarea cazuisticii relevante, facilitarea schimbului de experiență între profesioniști.

TRAINERI:
– invitați din cadrul Curții de Conturi a României;
– invitați din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
– specialiști și consultanți în achiziții publice;
– avocați specializați în problematica achizițiilor publice.

AVANTAJE !!!
În atenția funcționarilor publici: cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.

Pentru participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire, GRATUIT!

CERTIFICARE: La sfârşitul reuniunii, se acordă Certificat de participare şi supliment descriptiv, emise de furnizorul autorizat de formare profesională.

TEME ŞI DEZBATERI PRIVIND:
1. Interpretarea și implementarea modificărilor legislative în materia achizițiilor publice; spețe.
2. Controlul ex-ante și ex-post în materia achizițiilor publice.
2.1 controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractului de achiziție publică și a contractelor sectoriale: OUG nr.98/2017, actualizată; spețe.
2.2 controlul ex-post realizat de Curtea de Conturi în materia achizițiilor publice; valorificarea rezultatelor, conform Regulamentului privind auditul public extern (începând cu 1 ianuarie 2023); spețe.
3. Managementul riscurilor în achizițiile publice finanțate din fonduri europene nerambursabile și fonduri publice naționale.
3.1 identificarea posibilelor zone de risc şi nereguli pentru evitarea corecțiilor financiare datorate neconformităților în raport cu legislația în vigoare, cu referire la:
– anunţul de participare și documentaţia de atribuire;
– procesul de evaluare a ofertelor;
– implementarea proiectelor;
– perioada de monitorizare privind cerințele de durabilitate şi sustenabilitate;
– cheltuieli neeligibile, ajutoare de stat, informare şi publicitate, cheltuieli privind personalul, reglementări privind problemele de mediu etc.
3.2 frauda, conflictul de interese:
– repere în identificarea conflictului de interese;
– mecanisme interne de prevenție, verificare, raportare a conflictelor de interese.

TARIF DE PARTICIPARE: 960 lei/participant (exclusiv TVA) și include mapă de lucru, materiale informative în format electronic, sesiuni individuale Q&A și coffee break.
Serviciile hoteliere pot fi asigurate de organizator ca urmare a solicitării dumneavoastră, la hotel Golden Tulip Ana Dome.

ÎNSCRIERI:
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs:
Nadina COJOCARU 0753 025 978; 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 20 februarie 2023
în limita locurilor disponibile

Evenimentul este organizat cu sprijinul și logistica Expert Aktiv Group, furnizor autorizat.

Evenimente conexe