Provocări juridice ale unei societăți în tranziție / 4 aprilie 2023, București

Despre: Provocări juridice ale unei societăți în tranziție
Unde: Universitatea Ecologică din București, Bvd-ul. Doina Cornea nr. 1G (fostă Vasile Milea), Grozăvești
Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice.
Când: 4 aprilie 2023, 9:30 – 13:00


Confruntată cu mari crize sistemice și globale societatea contemporană se găsește angajată, în depășirea lor, într-o tranziție multidimensională – ecologică, energetică, digitală, tehnologică sau cultural-științifică – aflată în diverse etape de afirmare.

Rezolvarea numeroaselor și complexelor probleme pe care le ridică aceasta, presupune, în mod necesar, implicarea dreptului și formularea unor răspunsuri juridice adecvate, coerente, integrate și eficiente. Deopotrivă în plan conceptual, reglementar și practic acțional se așteaptă mutații majore și expresii noi, inovante, ce vor marca definitoriu evoluția fenomenului juridic național, unional-european și internațional.

În acest context general, conferința anuală 2023 de comunicări științifice a Facultății de Drept a Universității Ecologice din București, Provocări juridice ale unei societăți în tranziție, își propune să abordeze aspecte și să ofere răspunsuri la întrebări, precum: care sunt implicațiile tranziției asupra dreptului public, dreptului privat, dreptului UE și dreptului internațional în general și a ramurilor de drept în special? Ce impact și dezvoltări speciale pentru instituțiile juridice fundamentale? Ce noi concepte și noțiuni? Se prefigurează un drept al tranziției ecologice, tranziției digitale sau inteligenței artificiale? Spre un drept global al tranziției? Ce inovații și transformări emergente percepem deja? ș.a.Program

10>00 – 13:00 Sesiunea plenară:
– Cuvânt introductiv: Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președintele UEB, Directorul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române (ICJ): Tranziția socială și dreptul tranziției: provocări și dimensiuni
– Prof. univ. dr. Mihai Hotca, Rector, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București: Probleme de drept penal ale tranziției sociale. Cazul bancrutei frauduloase
– Prof. univ. dr. Dragoș Chilea, Președintele BPI: Provocări actuale ale Baroului Penal Internațional (BPI)
– Conf. univ. dr. Laura Maria Stănilă, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Iluzia libertății în ciberspațiu și determinismul digital
– Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Director fondator al publicațiilor „Dreptul”, Secretar general al AȘJR: Provocări juridice ale inteligenței artificiale
– Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, Facultatea de drept, UEB: Lumea muncii și tranziția ecologică. Dimensiuni juridice
– Prof. univ. dr. Marieta Safta, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București: Reflecții asupra rolului doctrinei în dezvoltarea justiției constituționale
– Dr. Tudor Avrigeanu, CP II, ICJ: Evoluția socială vs „societatea în tranziție” din perspectiva școlii istorice a dreptului
– Conf. univ. dr. Andrei Duțu-Buzura, Facultatea de Administrație Publică, SNSPA: Digitalizarea tranziției ecologice: principii, instrumente, preocupări fundamentale
– Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Facultatea de Drept, UEB: Impactul digitalizării asupra dreptului public

13:00 – Lunch Break

13:30 – Desfășurarea secțiunii paralele a Conferinței EUB-2023, „Provocări juridice ale unei societăți în tranziție”, Facultatea de Drept


Un învățământ pentru mediu, climă și dezvoltare durabilă

Tematica abordată reflectă specificul Universității Ecologice din București de a oferi studenților, inclusiv celor în drept, o pregătire complementară în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile, și de a promova cercetarea științifică în domeniu.

De menționat, în acest context, și faptul că UEB este Ambasador pentru climă în cadrul Pactului Uniunii Europene al Climei (2021).

De asemenea, în septembrie 2024, Universitatea va găzdui colocviul bienal al Asociației Internaționale de Dreptul Urbanismului (AIDRU), cu tema Dreptul urbanismului și schimbarea climatică: provocări și perspective.

La Conferință și-au anunțat participarea cadre didactice, cercetători științifici și practicieni ai dreptului din universități, institute și alte entități din întreaga țară.

Lucrările conferinței se vor desfășură în plen și pe secțiuni tematice determinate și constituite în funcție de tematicile intervenienților. Volumul electronic al Conferinței va fi trimis spre evaluare și indexare în baza de date internațională.

N.B.: Participarea este gratuită! Contează numai calitatea științifică!


Comitet științific

• Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Președintele Universității Ecologice din București (UEB)
• Prof. univ. dr. Bernard Drobenko, profesor emerit, Université du Littoral Côte d’Opale, Franța
• Prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, Facultatea de Drept, UEB
• Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu, SNSPA
• Prof. univ. dr. Maria Fodor, Decan, Facultatea de Drept, UEB
• Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, Director fondator al Publicațiilor „Dreptul”
• Prof. univ. dr. Petre Buneci, Facultatea de Drept, UEB
• Conf. univ. dr. Andrei Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, UEB
• Dr. Tudor Avrigeanu, M. iur. comp. (Bonn), cercetător științific II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
• Conf. univ. dr. Gabriel Manu, Facultatea de Drept, UEB

Comitet de organizare

• Conf. univ. dr. Sorana Popa, Facultatea de Drept, UEB
• Conf. univ. dr. Gabriela Matei, Facultatea de Drept, UEB
• Conf. univ. dr. Corina Popescu, Facultatea de Drept, UEB
• Conf. univ. dr. Irina Rădulescu, Facultatea de Drept, UEB
• Conf. univ. dr. Simona Pene-Mihăilescu, Facultatea de Drept, UEB
• Drd. Mircea M. Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, UEB


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

For General Inquiries
evenimente@juridice.ro

For Sponsorship
corporate@juridice.ro


Evenimente conexe