Contencios administrativ, actul administrativ și controlul legalității actelor administrative / 1-4 octombrie 2015, Predeal

Expert Aktiv Group S.R.L. organizează cursul

Contencios administrativ, actul administrativ și controlul legalității actelor administrative

Predeal, Hotel Carpați

1-4 octombrie 2015

Cod Cor 261103

Trainer
Conf. univ. dr. Nicoleta MIULESCU, expert în drept administrativ, practician în dreptul administraţiei publice.

Certificare
În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE ANC pentru ocupaţia ”CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Pentru cei care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, se eliberează certificat de participare.


Teme și dezbateri privind:
Principii care se aplică în procedura de contencios:
• Necesitatea modificării competenţei teritoriale în materia contenciosului administrativ. Subiectele de sesizare a instanţei – persoana vătămată şi actele administrative. Rolul instituţiilor implicate;
• Legitimarea procesuală pasivă în contenciosul administrativ;
• Condiţiile acţiunii în contencios administrativ;
• Condiţia ca actul atacat să fie un act administrativ; condiţia ca actul să vatăme un drept subiectiv sau un interes legitim; condiţia ca actul să emane de la o autoritate publică;
• Procedura administrativă prealabilă.
Controlul legalităţii actelor administrative:
• Controlul instanţelor de judecată asupra legalităţii actelor administrative;
• Condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ;
• Aspecte practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorităţile publice: litigiile de drept administrativ şi fiscal; litigiile de drept civil; litigii de dreptul muncii;
• Excepţia de nelegalitate şi instituţia excepţiei de nelegalitate: actele care pot face obiectul excepţiei de nelegalitate; legalitatea unui act administrativ cu caracter individual; instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate; acte administrative nesupuse controlului judecătoresc şi cele cu caracter normativ;
• Excepţia de nelegalitate versus excepţia de neconstituţionalitate;
• Controlul instanţelor judecătoreşti asupra legalităţii actelor administrative pe calea excepţiei de nelegalitate;
• Controlul legalităţii actelor administrative de autoritate, de către alte instanţe judecătoreşti, altele decât cele de contencios administrativ;
• Actele nesupuse controlului. Actele administrativ – jurisdicţionale. Jurisdicţiile administrative speciale, facultative şi gratuite;
• Actele administrative exceptate; Revocarea actului administrativ; Suspendarea actului administrativ;
Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ – de la procedura prealabilă la recurs: procedura de executare silită, titlul executoriu, obligaţia publicării, obligaţia executării. Instanţa de executare. Acţiunea în regres; daunele morale în contenciosul administrativ; executarea hotărârilor judecătoreşti.
Aplicaţii practice şi competenţe dobândite privind:
• Întocmirea actelor şi contractelor pentru a nu putea fi atacate;
• Emiterea de autorizaţii (de constructii, de desfiinţare etc.) corecte din punct de vedere legal;
• Apararea în litigii (atunci când e cazul);
• Funcţionarea procedurii administrative prealabile: aprofundarea şi nuanţele acesteia;
• Aspecte ce ţin de întocmirea actelor administrative: când, cum, de ce?
• Situaţiile în care pot fi obligaţi să plătească daune morale;
• Partea post instanţă: cum se execută hotărârile judecătoreşti, procedurile de după.
Legislaţie conexă supusă dezbaterii: Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi decizii de neconstituţionalitate, note referitoare la ultimele modificări legislative; Legea 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti; Noul Cod Civil şi Noul Cod de Procedură Civilă; corelaţii legislative cu Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală.


Tarif de instruire*
* La tariful de instruire nu se aplică TVA conform Legii 571/2003, actualizată, art. 141 lit. f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34.
780 lei/participant include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB.

Tarif servicii hoteliere
980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului.
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

Avantaje
• La participarea a 4 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 – a taxă de instruire cu suport de curs în format electronic pe stick USB, gratuit!
• Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.


Înscriere
Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: Olivia LIHU: 0753.025.983
nr. de telefon: 0314.283.735; 0213.117.101; 0234.313.320,
adresă de e-mail: office@eag.ro; expert_audit_group@hotmail.com; eag.bucuresti@gmail.com.