1991–2023: Revizuirea Constituției – între exigențele dreptului și dezideratele politicului / 23 februarie 2023, Online

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (I.C.J.), organizează, cu sprijinul JURIDICE.ro, în cadrul ciclului de conferințe cu tema Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, consacrat aniversării centenarului Constituției României din 29 martie 1923 prelegerea-dezbatere

1991–2023: Revizuirea Constituției – între exigențele dreptului și dezideratele politicului

23 februarie 2023, 11:00-13:00, remote online pe JURIDICE.ro

Partener media exclusiv: JURIDICE.ro

Conferința se transmite LIVE ONLINE pe video.juridice.ro/live. Click AICI pentru abonamente.

În lumina celor mai bine de trei decenii scurse de la intrarea lor în vigoare, dispozițiile constituționale referitoare la inițiativa (art. 146), procedura (art. 147) şi limitele (art. 148) revizuirii Constituției apar ca deosebit de restrictive, consacrând prin excelență o constituție de tip rigid. Deşi revizuirea s-a aflat aproape în permanență pe agenda unor partide politice, grupuri sociale ori platforme ideologice, singurul demers finalizat prin referendum şi intrarea în vigoare a unei legi de revizuire a fost cel justificat în anul 2003 în principal prin necesitatea punerii de acord a textului constituțional cu exigențele „Integrării euroatlantice” (art. 1451 şi 1452). În vreme ce dispozițiile referitoare la inițiativa şi procedura revizuirii au drept scop garantarea stabilității Constituției, a cărei revizuire este astfel condiționată de existența consensului politic şi social, cele care privesc limitele revizuirii statuează imposibilitatea juridică a schimbării unor repere fundamentale ale ordinii constituționale înseşi. Dacă experiența din 1923 a arătat cum revizuirea Constituției în vigoare realizată cu încălcarea dispozițiilor privind procedura de revizuire se poate realiza juridic în forma unei Constituții noi, iar astăzi s-ar putea discuta în continuare în ce măsură ar fi posibilă o revizuire explicită a dispozițiilor privind limitele revizuirii, credem că dezbaterile din ultima perioadă au adus în prim-plan ceea ce am putea numi problema limitelor implicite ale revizuirii – nu numai supremația Constituției şi garantarea ei de către CCR inclusiv la nivelul reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu (art. 1451 alin. 2), ci şi exercitarea în comun cu celelalte state membre a competențelor prevăzute în tratatele constitutive ale UE exclusiv în condiții de egalitate juridică între toate statele membre ale UE – în raport cu care o revizuire implicită a Constituției trebuie considerată neconstituțională.

Și în această privință reflecția doctrinară este chemată să analizeze și concluzioneze deopotrivă asupra situației mecanismelor și mizelor revizuirii, cât și a provocărilor modernizării așezământului statal pe această cale pentru a-i garanta funcționalitatea și perenitatea sa.

În cadrul manifestării doamna prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR), va susține comunicarea: 1991–2023: Revizuirea Constituției –  între exigențele dreptului și dezideratele politicului.

Cuvântul de deschidere și concluziile vor fi prezentate de prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul ICJ.

Invitați confirmați:
– Prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR)
– Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul ICJ
– Prof. univ. dr. Dana Tofan
– Prof. univ. dr. Gheorghe Buta, CS I, ICJ
– Prof. univ. dr. Mihai Șandru, CS I, ICJ
– Dr. Tudor Avrigeanu, CS II, ICJ
– Dr. Versavia Brutaru, CS III, ICJ
– Dr. Radu Stancu, CS III, ICJ
– Prof. univ. dr. Nicoleta Hegheș, CS II, ICJ
– Dr. Mihaela Berindei, CS III, ICJ
– Jr. Iolanda Vasile, ICJ

Prelegerea-dezbatere va avea loc joi, 23 februarie 2023, între orele 11:00 și 13:00, și va fi transmisă pe video.juridice.ro/live.

Leave a Reply