Conferința Internațională de Criminalistică Fii criminalist! 2.0 / 5-6 aprilie 2014, Iași

Grupul de initiațivă al Masteranzilor de la Criminalistică în parteneriat cu Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și cu sprijinul ELSA Iaşi organziează

Conferința Internațională de Criminalistică Fii criminalist! 2.0

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

5-6 aprilie 2014

Ideea acestui eveniment a venit în urma informațiilor, de cele mai multe ori eronate, pe care le promovează filmele și serialele artistice, creând în mintea celor care urmăresc aceste producții impresia că în România, domeniul criminalisticii este aproape ineficient sau chiar precar.
În aceste două zile participanții vor intra în contact cu numeroase cadre universitare, doctoranzi, specialişti şi experți criminaliști, precum şi alţi reprezentanți ai sistemului de justiţie penală.

Programul

Sâmbătă, 5 aprilie, vor susține prelegeri:
– Sebastiano BRIGANTI – avocat în cadrul Baroului din Roma, Italia,
– lect. univ. sup. Igor ȘEVCENCO – decan al Facultății de Drept din cadrul Universității de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, alături de dumnealui vor fi prezente și alte personalități importante din mediul academic din Republica Moldova;
– prof. univ. dr. Lucian IONESCU – expert criminalist, membru al Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România, Bucureşti,
– conf. univ. dr. Gabriel Ion OLTEANU, Bucureşti,
– ing. Gabriel PĂDURARU – expert criminalist în cadrul Laboratorului Interjudețean de Criminalistică din Iași,
– comisar Dan PANŢIRU – specialist criminalist în cadrul Biroului de Investigaţii Tehnico – Ştiinţifice a Locului Faptei, I.P.J. Iași.

Din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prelegerile vor fi susținute de către:
– conf. univ. dr. Doina HUMELNICU;
– lect. univ. dr. Cătălin BORCIA de la Facultatățile de Chimie, respectiv Fizică,
– prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU, Decan al Facultății de Chimie,
– lect. univ. dr. Cristian TUDOSE, Facultatea de Biologie, lect. univ. dr. Daniel ATASIEI, Coordonator al Masterului de Criminalistică, Facultatea de Drept, Avocat în Baroul Iași.

Tot sâmbătă, după coffee break, participanții vor putea lua parte la workshop-urile susținute de masteranzii de la criminalistică. Printre activitățile practice se numără: Luminol și testul Kastle Meyer, workshop destinat detecției sângelui prin anumite metode chimice, Amprente, Poligraf și Comportament uman.

Duminică, 6 aprilie, vor fi prezenți:
– prof. univ. dr. Lucian IONESCU, Cristina FILIP, Şef Laborator Interjudețean de Criminalistică Iași,
– șef lucrări Anton KNIELING – medic primar legist, Institutul de Medicină Legală Iaşi,
– inspector principal Ioan Cristinel NEGRU, agent șef Mihăiţă DĂNCEANU – tehnician criminalist în cadrul Biroului de Investigaţii Tehnico – Ştiinţifice a Locului Faptei, I.P.J. Iași,
– lect. univ. dr. Valentin POHOAȚĂ și lect. dr. Viorel ANIŢĂ de la Facultatea de Fizică, Universitatea „Alexadru Ioan Cuza” Iași și un ofiţer din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate.

După pauză, între orele 13:00 și 14:00 va avea loc prezentarea Laboratorului Mobil de Criminalistică, iar începând cu orele 15:00 se vor susține workshop-urile de Balistică și traseologie, FTIR și Profiling.

Conferința se va încheia cu organizarea unei tombole pentru participanții care s-au remarcat în timpul workshop-urilor, precum și decernarea diplomelor.

Prin acest eveniment, Grupul de Inițiativă al Masteranzilor de la Criminalistică își propune furnizarea de informații veridice tuturor celor pasionați de știința forensic, sporirea interesului față de această arie pluridisciplinară, creând astfel o tradiție a acestui domeniu în frumosul centru universitar din zona Moldovei.

Pentru mai multe informații despre eveniment, accesați pagina de Facebook, respectiv site-ul oficial.

Persoană de contact: Ana – Cătălina BUTNARU
Director Departament Media
E-mail: catalinaanabutnaru@gmail.com
Telefon: +40 744 516 372

Evenimente conexe