Probleme de drept civil și de procedură civilă în reglementarea noilor coduri / 26 aprilie 2014, Alba-Iulia

Uniunea Națională a Barourilor din România, Baroul Alba și Baroul Hunedoara organizează, în parteneriat cu Editura Hamangiu, conferința

Probleme de drept civil și de procedură civilă în reglementarea noilor coduri

Alba Iulia, Complexul Mercur, Sala Select

26 aprilie 2014

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Orele 8:00.- 09:00 – Înscrierea participanților & coffee talk

Orele 09:00 – 09:30  – Deschiderea conferinței:
Av. loan Rus – decanul Baroului Alba
Av. loan Sorin Cristian – decanul Baroului Hunedoara

Orele 09:30 – 10:30 –  Procedura in fața curții Europene a Drepturilor omului. Practica CEDO cu privire la România
Prof. univ. dr., dr.h.c. Corneliu Bîrsan – Facultatea de Drept a Universității din București, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor omului in perioada 1998-2013.

Orele 10:30 – 11:30 – Considerații privind apelul și recursul în procesul civil
Prof.univ. dr., dr.h.c. Viorel Mihai Ciobanu – Facultatea de Drept a Universității din București

Orele 11:30 – 11:45 – Coffee break

Orele 11:45 – 12:45 – Tabloul general al răspunderii civile in textele noului cod civil
Prof. univ. dr., dr.h.c. Liviu Pop – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Orele 12:45 – 13:45 – Procedura divorțului in reglementarea noului Cod civil  și a noului Cod de procedură civilă
Conf. univ. dr. Flavius A. Baias – Decanul Facultății de Drept a Universității din București

Orele 13:45-14:45 – Convențiile privitoare la prescripția extinctivă. Aspecte privind uzucapiunea tabulară
Prof. univ. dr. Marian Nicolae – Facultatea de Drept din Bucuresti

Orele 14:45
 – Închiderea lucrărilor conferinței – bufet.

Evenimente conexe