Reconfigurarea prin Noile Coduri a procesului civil

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L organizează conferința

Reconfigurarea prin Noile Coduri a procesului civil

3-6 aprilie, Hotel Rina, Sinaia

Partener media: JURIDICE.ro

logo EAGroup


Lector: Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Noului Cod de Procedură Civilă, al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a NCC şi a NCPC


Obiective

Cursul prezintă şi analizează corelaţiile realizate între vechile şi noile reglementări, fiind subliniate asemănările şi deosebirile dintre acestea. Se adresează: juriştilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor, grefierilor, consultanţilor juridici, directorilor din companiile româneşti şi multinaţionale, dar şi celor care au nevoie în activitatea profesională de o bună cunoaştere a dispoziţiilor Noilor Coduri Civile.

Cursul este interactiv, pe parcursul lui vor fi oferite răspunsuri şi clarificări, venindu-se în întâmpinarea nevoilor participanţilor de a pune în aplicare partea teoretică prezentată.


Tematica abordată:

1. Cererea de chemare în judecată. Regularizarea cererii de chemare în judecată. Proceduri prealabile: somaţia în procedura ordonanţei de plată şi medierea(?)
2. Întâmpinarea. Aplicarea efectivă a sancţiunii decăderii. Corelaţie cu dispoziţiile în materie de încuviinţare a  probelor şi cu cele privitoare la probele administrate în instanţa de apel.
3. Cererea reconvenţională. Sferă de aplicare. Mijloace procesuale de invocare a nulităţii, rezoluţiunii, rezilierii, impreviziunii, leziunii. Invocarea compensaţiei legale: întâmpinare sau reconvenţională?
4. Modificarea cererii de chemare în judecată. Limitele ajustării, prin modificarea cererii, a cadrului procesual determinat prin cererea introductivă de instanţă.
5. Efectele hotărârii judecătoreşti. Autoritatea de lucru judecat. Relativitate şi opozabilitate. Caracterul de titlu executoriu.
6. Proceduri speciale.
7. Apelul.
8. Exemple şi studii de caz.

Tematica va fi susţinută pe tot parcursul desfăşurării cursului de aplicaţii practice şi modele specifice.

Se asigură mapă de lucru şi suport de curs!

În urma evaluării, se acordă Certificat de absolvire ANC pentru ocupaţia ”consilier juridic, cod COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.


Termen de înscriere – 28 martie 2014

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la: coordonator curs – Loredana ILIE: 0753 02 59 82

EA Group – tel/fax: 0314.283.735, office@eag.ro


EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F. să acorde în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.