1,613 citiri

Administraţia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică şi managerială / 2 aprilie 2014, Ploiești

Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti

în parteneriat cu

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) 

organizează

Conferinţa Internaţională “Administraţia publică în Europa celor 28. Dimensiune juridică şi managerială

2 aprilie 2014, Sala AP10- Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

Partener media: JURIDICE.ro


Programul conferinței
9:30-10:00 – Înscrierea participanţilor
10:00-10:20 – Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Mihai Coloja – rectorul Universităţii “Petrol-Gaze”; conf. univ. dr. Cornel Lazăr – prorector UPG, preşedintele Consiliului Ştiinţific; prof. univ. dr. Verginia Vedinaş – Universitatea din Bucureşti, preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” din Sibiu; conf. univ. dr. Monica Ardeleanu – prodecan Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea din Bucureşti; prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru – preşedinte al Asociaţiei de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), cercetator ştiinţific gr. II – coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice “Andrei  Rădulescu”, Academia Română
10:20-10:30 – Semnarea protocolului de colaborare ştiinţifică între Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative (CSCJSA) din cadrul UPG Ploieşti şi Institutul de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu” din Sibiu
10:30-12:30 – Sesiune de comunicări şi dezbateri
12:30-13:30 – Comunicări şi dezbateri
15:30-15:45 – Pauză
15:45-19:00 – Comunicări şi dezbateri
19:45-20:00 – Concluzii. Încheiere

Programul extins

Secţiunea I
Cadre didactice şi practicieni din domeniul dreptului şi administraţiei publice

Moderatori:
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş
Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru
Conf. univ. dr. Cornel Lazăr

10:30-10:45 – “Regimul juridic al proprietăţii publice în jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti
Lector univ. dr. Daniela Ciochină – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

10:45-11:00 – “Limite modeste ale naturii constituţionale ale dreptului la acces la documentele UE? Câteva reflecţii cu privire la cauza Besselink / Consiliul
Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, Institutul de Cercetări Juridice “Andrei Rădulescu”, Academia Română

11:00-11:15 – “Repere statistice ale sectorului public în România după anul 2006
Conf. univ. dr. Cornel Lazăr, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Conf. univ. dr. Mirela Lazăr, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

11:15-11:30 – “Particularităţi ale limbajului şi terminologiei juridice cu o privire specială asupra actelor comunitare
Conf. univ. dr. Sebastian Chirimbu, Universitatea Wales România
Lector univ. dr. Adina Barbu-Chirimbu, Universitatea Spiru Haret

11:30-11:45 – “Puterea discreţionară şi abuzul de putere în activitatea instituţiilor statului
Lector univ. dr. Marius Andreescu, Universitatea din Piteşti, judecător Curtea de Apel Piteşti

11:45-12:00 “Cadrul instituţional şi dinamica legislativă privind procesul de descentralizare administrativă şi financiară
Conf. univ. dr. Agata Mihaela Popescu – Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucureşti
Dr. Ioniţă Cochinţu – magistrat asistent, Curtea Constituţională a României

12:00-12:15 – ”Implicaţii privind stabilitatea financiară în Europa lărgită: pros şi cons intrării de noi membri în Eurozonă din punct de vedere al ţărilor candidate
Judecător dr. Cristina Pigui, Curtea de Apel Ploieşti

12:15-12:30 – “Remitenţe ale bunelor practici europene în guvernarea locală
Prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, Universitatea “Dimitrie Cantemir” Bucureşti

12:30-13:30 – Pauză. Prânz

13:30-13:45 – “Adevărul istoric între naţional şi european
Conf. univ. dr. Gabriela Vasilescu, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

13.45-14.00 – “Din istoria administraţiei româneşti. Integrarea adminstrativă a bucovinei în structurile administraţiei României – 1918-1925
Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

14:00-14:15 – “Educaţia şi formarea profesională
Răspunderea juridică privind protecţia muncii
Lector univ. dr. Eufemia Vieriu, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

14:15-14:30 – “Pierderea calităţii de membru de partid a alesului local ca urmare a excluderii din partidul pe lista căruia a fost ales – în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

14:30-14:45 – “Priorităţi redefinite de România în Acordul de Parteneriat cu UE pentru perioada de programare 2014-2020
Lector univ. dr. Mihaela Adina Apostolache, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

14:45-15:00 ”Activitatea Guvernului într-o administraţie europeană”
Lector univ. dr. Cătălina Szekely, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti

15.00-15.15 – ”Consideraţii referitoare la Decizia nr. 55/2014 a Curţii Constituţionale a României şi la statutul juridic al unor înalţi funcţionari publici
Dr. Irina Alexe

15:15-15:30 – ”Accidentele de muncă şi bolile profesionale
Elementele componente ale salariului
Dr. Dumitru Vieriu, avocat, Baroul Bucureşti

15:30-15:45 – Pauză

15:45-16:00 – “Rolul administraţiei penitenciarelor în protejarea drepturilor persoanelor aflate în detenţie
Drd. Elena Lazăr, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

16:00-16:15 – “Scurte consideraţii despre dimensiunea juridică şi managerială a guvernării Uniunii Europene
Lector univ. dr. Valentin Stelian Bădescu, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti

16:15-16:30 – ”În ce măsură recunoaşterea mutuală este un instrument eficient şi legitim în domeniul dreptului penal – funcţionează recunoaşterea mutuală fără o armonizare legală?
Judecător drd. Adrian Ghiculescu, Curtea de Apel, Ploieşti

16:30-16:45 – “Democraţia participativă – condiţie a evoluţiei statului de drept
Dr. Emilian Ciongaru, Universitatea Hyperion Bucureşti, Institutul de Cercetări Juridice “Andrei Rădulescu”, Academia Română

16:45-17:00 – “Aplicarea si interpretarea Legii nr. 84/ 2012 privind măsurile referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice
Lector univ. dr. Eugenia Iovănaş, Universitatea Aurel Vlaicu Arad

17:00-17:15 – “Aprofundarea reformelor economice conform Acordului de Asociere dintre RM şi Uniunea Europeană
Dr. Marica Dumitraşco, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Republica Moldova

17:15-17:30 – “Limitări impuse de statutul de membru al Uniunii Europene capacităţii juridice a statelor de a încheia acorduri internaţionale
Drd. Anamaria Veronica Fuduli, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti

17:30-17:45 – ”Putem construi democraţia participativă în Uniunea Europeană la nivelul grupurilor de interese?
Judecător dr. Iolanda Grecu, Curtea de Apel Ploieşti

17:45-18:00 – “Consideraţii referitoare la regionalizarea şi descentralizarea administraţiei publice în România
Drd. Luciana Tomescu, Universitatea din Bucureşti

18:00-18:15 – “Unele reflecţii privind Reformele prevăzute în Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova
Conf. univ. dr. Maria Orlov, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

18:15-18:30 – “Dilemele Europei: este Uniunea Europeană pur elitistă? O introspecţie în istoria sa
Judecător dr. Roxana Tudose, Curtea de Apel Ploieşti

18:30-18:40 – ”Reforma instituţională în cadrul PESC
Inspector Mădălina Dinu, Primăria Târgşoru-Vechi

18:40-18:50 – “Protecţia consumatorului este considerată o politică Europeană?
Inspector Alexandra Maria Neacşu, Primăria Târgşoru-Vechi

18:50-19:00 – ”Strategie privind conservarea caracterului real al democraţiei participative în UE
Inspector Carmen Florentina Nicolae, Primăria Târgşoru-Vechi

19:00-19:10 – “Cum gestionează OLAF activităţile ilegale în cadrul EU-28?
Conf. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

19:10-19:20 – ”Managementul performanţei financiare a instituţiei publice
Conf. univ. dr. Daniela Iov, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

19:20-19:30 – “Construcţia câmpului mediatic. Tipuri de constrângeri în mediul jurnalistic
Conf. univ. dr. Loredana Stoica, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

19:45-20:00 – Concluzii. Încheiere


Comitetul ştiinţific:

Preşedinte: Prof. univ.dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti

Vicepreşedinţi: Conf. univ.dr. Cornel Lazăr, Prorector Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, Academia Română

Membri:
1. Prof. univ.dr. Constanţa Călinoiu, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti
2. Prof. univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
3. Prof. univ.dr. Ioan Done, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
4. Prof. univ. dr. Cătălin Popescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
5. Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
6. Prof. dr. Domenico Nicolò, Univ. Mediterranea- Regiunea Calabria, Italia
7. Prof. univ.dr. Atanas Semov, Universitatea din Sofia
8. Conf. univ. dr. Maria Orlov, Institutul de Ştiinte Administrative din Republica Moldova
9. Dr. Jovan Zubovic, Asociat ştiinţific, Institutul de Economie din Belgrad, Serbia
10. Conf. univ. dr. Gabriela Vasilescu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
11. Conf. univ. dr. Monica Ardeleanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
12. Lector univ. dr. Dan Cimpoeru, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri
13. Lector univ. dr. Mihai Apostolache, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Comitetul de organizare:
1. Conf. univ. dr. Cornel Lazăr
2. Conf. univ. dr. Monica Ardeleanu
3. Conf. univ. dr. Adrian Stancu
4. Conf. univ. dr. Loredana Stoica
5. Lector univ. dr. Dan Cimpoeru
6. Lector univ. dr. Mihaela Adina Apostolache
7. Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache
8. Lector univ. dr. Eufemia Vieriu
9. Prep. univ. dr. Andrei Jean Vasile
10. Judecător dr. Cristina Pigui

Evenimente conexe

Leave a Reply