Achiziții Publice în România – cele mai recente modificări legislative / 13-15 iunie 2014, Băile Felix

OK Service National organizează seminarul

Achiziții Publice în România – cele mai recente modificări legislative

Hotel Internațional, Băile Felix
13-15 iunie 2014

Seminarul îşi propune dezbaterea şi clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achiziţiile publice în contextul modificărilor legislative europene.

Evenimentul se adresează: reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi locale, specialiştilor din cadrul autorităţilor contractante, operatorilor economici, juriştilor specializaţi în achiziţii publice, personalului angajat în sistemul achiziţiilor publice.

Subiecte abordate

CELE MAI RECENTE MODIFICĂRI LEGISLATIVE
– Impactul acestor modificări asupra derulării achiziţiilor publice în România
– Regulamentul UE nr 1336/2013; Legea nr. 193/2013; Instrucţiunea nr. 1/2013 a ANRMAP. Importanţa elaborării unor cerinţe de calificare restrictive

ACTORII INSTITUŢIONALI
– ANRMAP; UCVAP; CNSC; AM (în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene)
– Instituţiile de judecată

AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE
– Entităţile juridice fără calitate de autoritate contractantă

TIPURILE DE CONTRACTE
– Contractele de furnizareContractele de servicii
– Contractele de lucrări

ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ ACORDULUI CADRU
– Codul CPV sau obiectul contractului
– Estimarea valorii contractului de achiziţie publică
– Cheltuieli diverse şi neprevăzuteCircumstanţele imprevizibile şi aplicarea negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (art. 122, lit. i şi art. 252, lit. j)

PROCEDURA DE ATRIBUIRE
– Determinarea şi alegerea procedurii de atribuire
– Privire specială asupra: licitaţiei, cererii de ofertă

ACHIZIŢIA DIRECTĂ

ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Planificarea; elaborarea documentaţiei; anunţul/ invitaţia de participare; clarificări şi erate, şedinţa de deschidere a ofertelor

DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE

ÎNCHEIERE CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ ACORDULUI CADRU

DERULAREA/ EXECUTAREA CONTRACTULUI

FINALIZAREA CONTRACTULUI

MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

SOLUŢII LA PROBLEME ACTUALE ŞI VIITORUL SISTEMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE
– Soluţii simplificate la: întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor
– Familiarizarea cu prevederile şi spiritul noilor Directive europene şi transpunerea în legislaţia naţională vizând achiziţiile generale de bunuri, servicii şi lucrări, achiziţiile de utilităţi şi concesiunile

RISCURI, NEREGULI, CONFLICTUL DE INTERESE ŞI TRATAMENTUL LOR
– Riscuri identificate în planificarea achiziţiilor publice în cadrul procedurii de atribuire şi în derularea contractelor de achiziţii publice
– Răspunderea pentru corecţiile financiare aplicate în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri europene din cauza achiziţiilor publice derulate în mod defectuos

CONTESTAŢII, LITIGII ÎN MATERIA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ŞI SOLUŢIONAREA LOR
– Competenţa instituţiilor de judecată privind soluţionarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC
– Completarea argumentaţiei
– Soluţionarea litigiilor
– Analiza noilor infracţiuni contra patrimoniului prevăzute de Codul penal – deturnarea licitaţiilor publice.

Lectori
Experţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Experţi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Taxa de instruire: 900 Lei (nu se aplică TVA)
Discounturi de program:
10 % Discount două persoane (valabil dacă înscrierea şi plata se efectuează până la data de 6 iunie 2014)
15 % Discount trei persoane (valabil dacă înscrierea şi plata se efectuează până la data de 6 iunie 2014).

Taxă pentru servicii conexe
Cameră cu pensiune completă pentru 1 persoană: 1.150 Lei (TVA inclus)
Se oferă gratuitate la cazare pentru o persoană însoţitor
Cameră cu pensiune completă pentru 2 persoane: 1.400 Lei (TVA inclus)
Contractarea serviciilor de cazare şi masă oferite nu este obligatorie pentru a vă înscrie la acest curs.

:: formularul de înscriere