1,683 citiri

Protecția Penală a Drepturilor și Libertăților Fundamentale / 6-9 noiembrie 2014, Iași

Facultatea de Drept a Universității Al. I. Cuza din Iași organizează
Conferința Internațională Francofonă a Doctoranzilor în Drept Penal

Protecția Penală a Drepturilor și Libertăților Fundamentale

Iași
6-9 noiembrie 2014


Școala doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează sub coordonarea prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Facultatea de Drept din Iași, România) și a prof. univ. dr. Jean – Christophe SAINT- PAU (Facultatea de Drept din Bordeaux, Franța) Conferința internațională francofonă a doctoranzilor în drept penal cu tema Protecția penală a drepturilor și libertăților fundamentale” .

Scopul manifestării este de a reuni doctoranzi din sfera dreptului penal pentru a valorifica cercetarea și a stimula cooperarea și colaborarea internațională, într-un domeniu actual cum este protecția drepturilor omului.

Lucrările conferinței, redactate în limba franceză, vor fi reunite în volumul conferinței și publicate la o editură cu profil juridic din Franța.

La conferintă sunt invitați să participe, atât în calitate de intervenienți cât și de auditori, doctoranzi în drept penal ai școlilor doctorale din România, Franța, precum și din alte țări.


Agenda conferinței
21 mai – 22 iunie 2014 – înscriere
27 iulie 2014 – transmiterea lucrărilor in extenso
6 octombrie 2014 – publicarea programului conferinței
6-9 noiembrie 2014 – lucrările conferinței

– Înscrierea până la data de 22 iunie 2014, prin e-mail, trimițând formularul de participare completat, CV-ul și anexa la CV, la adresa de e-mail cifrdroitpenal@gmail.com, cu mențiunea Conferința internațională francofonă Iași 2014.
– Înscrierile trimise peste termenul stabilit nu vor fi acceptate.
– Lucrările se redactează în limba română și în limba franceză în limita a 6-8 pagini și vor fi transmise la aceeași adresă de e-mail cifrdroitpenal@gmail.com, până la data de 27 iulie 2014.
– Vor fi publicate doar lucrările transmise până la termenul stabilit.
– Participarea la conferință nu este condiționată de plata unei taxe, indiferent de calitatea participanților.
– Notificarea acceptării lucrărilor se va face până la data de 1 septembrie 2014.
– Programul detaliat al conferinței va fi afișat pe site-ul Conferinței, începând cu data de 6 octombrie 2014.
– Lucrările conferinței se vor desfășura în limba română și franceză**.
– Lucrările susținute vor fi publicate la o editură din Franța.
* La solicitarea participanților, lucrarea poate fi expediată numai în limba română, urmând a fi tradusă de către organizatori. Formularul de participare, CV-ul și anexa la CV vor fi transmise însă în limba franceză, în vederea finanțării Conferinței de către Agence Universitaire de la Francophonie.
** Serviciile de interpretariat vor fi asigurate de către organizatori.

:: formular de participare


Condiții de editare
Lucrarea trebuie să cuprindă între 7 și 10 pagini, inclusiv referințe şi bibliografie.
Lucrarea se va redacta în limba română și în limba franceză*.
Orientarea paginii: Portret; Dimensiune pagină: A4.
Marginile superioare și inferioare, stânga și dreapta: 2,5 cm.
Titlul lucrării: Times New Roman, dimensiune 14, majuscule, îngroșat, centrat, spațiere 1.
Numele autorului: Prenume, nume, urmat de gradul didactic și afilierea instituțională, Times New Roman, dimensiune 12, majuscule, îngroșat, înclinat, centrat, spațiere 1.
Rezumatul și cuvintele cheie: Times New Roman, spațiere 1, caractere de 10, înclinat, justify.
Titlu capitol: Times New Roman, dimensiune 12, majuscule, îngroșat, aliniere stânga, spațiere 1.
Titlu subcapitol: Times New Roman, dimensiune 12, înclinat, aliniere stânga, spațiere 1.
Text: Times New Roman, dimensiune 12, justify, spațiere 1.
Note subsol: Times New Roman, dimensiune 10, justify, spațiere 1.
Referințe bibliografice: Times New Roman, dimensiune 12, justify, spațiere 1, numerotate.

Adresa pentru înscriere la conferinţă si pentru trimiterea studiilor: cifrdroitpenal@gmail.com


Contact
E-mail: cifrdroitpenal@gmail.com
Asist. drd. Andra IFTIMIEI
Telefon: +40 232 201379
Asist. drd. Olga Andreea URDA
Telefon: +40 232 201268

Evenimente conexe

Leave a Reply