1,308 citiri

Reglementări privind dreptul de autor și drepturile conexe în România / 7 mai 2014, București

Academia Română, în parteneriat cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE), Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (ASDPI) orgnizează
conferința

Reglementări privind dreptul de autor și drepturile conexe în România

Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române
București
7 mai 2014

La evenimente vor participa reprezentanţi ai autorităţilor publice, titulari de drepturi, reprezentanţi ai entităţilor care desfăşoară activităţi în domeniu, precum şi practicieni.

Agenda conferinței 

12:00-12:30 Înregistrarea participanţilor

12:30-12:40 Cuvânt de deschidere:
Academician Cristian HERA, Vicepreşedinte Academia Română
KELEMEN Hunor, Ministrul Culturii (tbc)
Simona Maya TEODOROIU, Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei
Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA
Prof. Univ. Dr. Viorel ROŞ, Preşedinte ASDPI

Noul cadru juridic european şi internaţional pentru protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe şi iniţiative la nivel naţional
Moderator: Lucian MÎNDRUŢĂ

12:40-12:50 Cele mai recente modificări în acquis-ul european şi noile tratate internaţionale în domeniu
Irina LUCAN-ARJOCA, Director General Adjunct ORDA

12:50-13:00 Importanţa transpunerii corecte și la termen a directivelor
Mihai ŞANDRU, Centrul de Studii de Drept European

13:00-13:10 O nouă lege a dreptului de autor şi drepturilor conexe – iniţiativă legislativă
Mihai STURZU, Deputat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Dezbatere privind necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic naţional în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
Moderatori: Lucian MÎNDRUŢĂ, Laurenţiu OPREA

13:10-14:45 Aspecte problematice privind gestiunea colectivă
Constituirea organismelor de gestiune colectivă
Calitatea de membru
Organizare
Colectarea remuneraţiilor – modalitatea de stabilire a colectorilor unici
Colectarea din perspectiva utilizatorilor
Colectarea din perspectiva utilizatorilor – instituţii publice de cultură
Reprezentativitatea
Repartiţia
Stabilirea tarifelor
Arbitraj
Transparenţa
Sancţiuni

14:45-15:00 Pauză de cafea

15:00-15:30 Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital
Rolul şi responsabilitatea intermediarilor de internet
Licenţierea prin creative commons
Monetizarea dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul digital
Gestiunea colectivă în mediul digital

15:30-15:45 Problematica răspunderii juridice în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
Răspunderea penală – incidenţa noului Cod de Procedură Penală
Răspunderea civilă
Răspunderea contravenţională
Rolul ORDA în aplicarea legislaţiei în domeniu
Aspecte de fiscalitate în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

15:45-16:15 Aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în mediul educaţional, academic şi mass-media
Limite şi excepţii în scop educaţional
Modalitatea de aplicare a limitelor şi excepţiilor în domeniul audiovizual şi mass-media
Sinteză a propunerilor de lege ferenda formulate în mediul universitar
Problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul academic

16:15-16:30 Concluzii

Cei interesați își pot confirma participarea la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro sau la tel./fax: 021.317.50.70, până la data de 6 mai, ora 12:00.

Evenimente conexe

Leave a Reply