Societatea întemeiată pe cunoaștere / 6-7 iunie 2014, Târgoviște

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Unviersității Valahia din Târgoviște, în parteneriat cu
Universidad Nacional de Educaciόn a Distancia,
Universidad Castilla La Mancha, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Pitești și
Societatea Română de Drept European
organizează conferința internațională

Societatea întemeiată pe cunoaștere
Norme, valori și repere contemporane

Centrul Internaţional de conferinţe (Corpul K)
al Universităţii Valahia din Târgovişte
6-7 iunie 2014

Comunicările ştiinţifice vor putea fi prezentate pe următoarele secţiuni:
– Drept privat
Secretar secţiune – asist. univ. drd. Dan Gună
– Drept public
Secretar secţiune – lect. univ. dr. Lavinia Vlădilă

Calendarul conferinţei:
● 1 martie 2014 – difuzarea apelului
● 30 aprilie 2014 – termenul limită pentru trimiterea studiului in extenso
● 15 mai 2014 – acceptul comitetului ştiinţific
● 31 mai 2014 – termenul pentru plata taxei de participare
● 1 iunie 2014 – difuzarea programului conferinţei
● 6-7 iunie 2014 – lucrările conferinţei

Informaţii despre înscriere și plata taxei de participare:
Înscrierea se va efectua prin comunicarea lucrării in extenso la următoarea adresă de e-mail: conferinta_fdssp@yahoo.com.

Taxa de participare este de 250 lei. Aceasta se va plăti în contul Universităţii Valahia din Târgovişte, RO49TREZ271504601X000430, cod fiscal 4279685, cu menţiunea „Pentru Conferinţa Internaţională – FDSA – 2014”, după primirea acceptului comitetului ştiinţific şi până cel mai târziu la 31 mai 2014.

Taxa se achită pe articol şi nu pe autori. Un autor va putea participa cu o singură lucrare.

Informaţii despre publicarea lucrărilor acceptate:
Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul conferinţei (suplimentul Revistei Valahia University Law Study). Revista este în evidenţa CNCSIS la categoria B+, indexată în BDI Index Copernicus, EBSCO.

Formatul lucrărilor:
– Studiile vor fi redactate în limba română şi în limba engleză;
– Titlul lucrării se va redacta cu font Times New Roman, size 14, majuscule, bold, centrat;
– La două rânduri (de 12) distanţă de titlul lucrării, se va scrie prenumele integral şi numele, cu font Times New Roman, size 12, bold, aliniate dreapta; numai numele va fi scris cu majuscule;
– După nume, se va pune un asterisc, iar la subsol se va indica titlul ştiinţific, sau, după caz, profesia şi, pentru ambele, afilierea;
– După nume, la două rânduri (de 12) distanţă se vor redacta rezumatul (max. 300 de cuvinte) şi cuvintele cheie (3-5) cu font Times New Roman, size 10, italic, la un rând, aliniere justify;
– Conţinutul lucrării se va dispune la două rânduri (de 12) distanţă faţă de cuvintele cheie şi va fi redactat cu font Times New Roman, size 12, la un rând, aliniere justify.
– Studiile vor avea între 6 şi 8 pagini;
– Pagină A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm);
– Notele de subsol vor fi redactate cu font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
– Bibliografia – la finalul studiului, font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
– Pentru sublinieri în text, se foloseşte numai fontul italic, nu bold sau underline;
– Referinţele bibliografice au forma: Autorul (Nume, prenume), Titlul, editura, locul, anul, sau o altă formă consacrată (Oxford, Harvard etc.), respectată în întreaga lucrare. Precizarea paginii: „p.“ când este vorba despre o singură pagină, „pp.“ când este vorba despre mai multe. Indicaţiile în latină vor fi scrise (idem, op. cit., ibid., sqq etc.) italic. Într-o listă bibliografică, fiecare intrare se încheie cu punct.
– Pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice, intrările vor avea forma: Autorul, „Articolul citat“, Numele publicaţiei, numărul, locul, anul, p. (pp.) xx-xx. În aceeaşi formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuţiile din lucrările colective: Autorul A, „Capitolul citat“, în Autorul B (coord./ed.), Titlul lucrării, editura, locul, anul.

Detalii la:
Tel. (+40)0245/606048 / Fax (+40)0245/606049
Email: conferinta_fdssp@yahoo.com

Evenimente conexe