2,815 citiri

Tendinţe actuale în dreptul public. Abordare juridică şi filosofică / 13 iunie, Ploiești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative

şi

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

în parteneriat cu

Societatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

organizează

Conferinţa naţională

Tendinţe actuale în dreptul public. Abordare juridică şi filosofică

dedicată împlinirii a 160 de ani de la naşterea profesorului de drept public

Constantin Dissescu

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, sala AP10
13 iunie 2014

Partener media: JURIDICE.ro

Programul științific

Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ, Universitatea din Bucureşti
Drd. Luciana Tomescu (Bezeriţă)
Unele aspecte teoretice şi practice privind controlul exercitat  asupra administraţiei publice locale

Conf.univ.dr. Gabriela VASILESCU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
O perspectivă filosofică asupra dreptului public

Prof. univ. dr. Constanţa CĂLINOIU, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Relaţii ale dreptului public internaţional în contextul coeziunii europene

Judecător dr./Lector univ.dr. Marius ANDREESCU, Curtea de Apel Piteşti, Universitatea din Piteşti
Contribuţii ale doctrinei juridice  române  la construcţia  principiului  proporţionalităţii

Dr. Emilian CIONGARU, cercetător ştiinţific, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Consideraţii juridico-filozofice a conceptului de libertate şi a conceptului de constrângere, în dreptul public

Judecător Iulian DINU, Curtea de Apel Ploieşti
The South-East Europe crises

Lector univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, cercetător ştiinţific, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române
Scurte consideraţii despre contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului public

Judecător dr. Cristina PIGUI, Curtea de Apel Ploieşti
The ECJ role in International Peace and Security Area. The Interferences of SC and ECJ Powers (The Exception of Litispendence)

Judecător dr. Adrian GHICULESCU, Curtea de Apel Ploieşti
La relation hiérarchique entre les l’ordre juridique de l’ONU et de l’UE

Judecător dr. Iolanda Mioara GRECU, Curtea de Apel Ploieşti
Procedural Ways of ECJ Judicial Review of EU Acts Implementing Smart Sanctions

Judecător  Izabela STĂNESCU, Curtea de Apel Ploieşti
The Human Rights Restrictions Allowed in Exceptional Circumstances

Judecător  Mihai TUDORAN, Curtea de Apel Ploieşti
The Legal Regime of SC Sanctions Within EU

Lector univ. dr. Eufemia VIERIU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Comparaţie între răspunderea funcţionarului public din România şi răspunderea funcţionarului public european

Prof. univ.dr. Gheorghe CALCAN, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Constantin G. Dissescu – note de personalitate: conferinţe publice şi consemnări memorialistice

Conf. univ.dr. Cornel LAZĂR, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Conf. univ.dr. Mirela LAZĂR, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Datoria publică- o abordare juridică şi economică

Lector univ.dr. Mihai Cristian APOSTOLACHE, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cercetător postdoctorat
Revizuirea normelor constituţionale privitoare la administraţia publică locală în viziunea Curţii Constituţionale a României

Lector univ. drd. Vladimir VASILIŢA, Academia “Ştefan cel Mare” a M.A.I. din Republica Moldova
Consolidarea obligaţiilor fiscale prin regândirea unor concepte fundamentale ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova

Dr. Ioniţa COCHINŢU, magistrat asistent Curtea Constituţională a României
Noi perspective privind controlul de constituţionalitate

Lector univ.dr. Flavia Lucia GHENCEA, Universitatea Spiru Haret
Dimensiunea rolului legislativ al Guvernului în practica  juridică  românească

Lector univ. drd. Eugenia GUGULAN, Academia  “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Proprietatea, administrarea şi controlul folosirii şi protecţiei regnului animal în Republica Moldova

Drd. Ioan-Laurenţiu VEDINAŞ
Rolul şi locul poliţiei locale în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională

Conf. univ., doctor în drept, Liliana BELECCIU,  Academia “Stefan cel Mare” a M.A.I. din Republica Moldova
Gestiunea delegată a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova

Lector univ. drd. Oana Raluca LUPU, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Constanţa
Instrumente actuale de unificare a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti în România

Lector univ. dr. Cristina Mihaela PAUL, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti
Aspecte teoretice şi practice privind insolvenţa transfrontalieră

Dr. Dumitru VIERIU, avocat Baroul Bucureşti
Dreptate şi egalitate

Drd. Elena LAZĂR, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Les systèmes pénitentiaires français et italien – étude comparatif

Asist. univ.dr. Lucian Dragoş IVAN, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti
Asist.univ.dr. Ileana OLTEANU, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti
Reflections on some of the regulations present in the New Romanian Penal Code and their nexus with Social Change within the context of the EU framework

Procuror drd. Teodor MANEA, Procuror Sector 1 Bucureşti, doctorand Universitatea din Bucureşti
Protecţia drepturilor exclusiv politice, tendinţe, preocupări, evoluţii, în perspectiva schimbării legislaţiei penale în România

Lector univ. dr. Eufemia VIERIU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Răspunderea funcţionarului public

Dr. Camelia STOIAN
Contenciosul administrativ din perspectiva revizuirii Constituţiei

Dr. Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Constantin Dissescu – aspecte mai puţin cunoscute   

Asist. univ. dr. Diana Nicoleta DIACONU-DASCĂLU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Facultatea de Drept Tg.Jiu
Aspecte generale privind cesiunea contractului de concesiune

Dr. Maria Cerasela BECHIR
Unele aspecte privind reforma în domeniul asistenţei sociale

Conf. univ. dr. Daniela Rodica Iov, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Unitate sau diversitate în normarea contabilităţii instituţiilor publice şi întreprinderilor?

Lector univ. dr. Eugenia IOVĂNAŞ, Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Natura juridică a procesului verbal de control întocmit de Curtea  de Conturi şi a Deciziei emisă în urma controlului de audit

Dr. Radu STOIAN
Instituţia Prefectului din perspectiva revizuirii Constituţiei

Dr. Dumitru VIERIU, avocat Baroul Bucureşti
Aspecte generale privind drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici

Drd. Flavius Alexandru BOAR, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Paris 1 Panteon – Sorbona
Procedurile colective de recuperare a creanţelor faţă de administraţiile locale  

Masterand Nicoleta Andreea ŞTEFAN, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Dreptul la bună administrare: de la consacrarea în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la recunoaşterea în legislaţia românească

Drd. Nathaniel CORNOIU-JITĂRAŞU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept
Teoria facilităţilor esenţiale (TFE). Definiţia, doctrina, practica administrativă, jurisprudenţa şi rolul TFE în Dreptul concurenţei

Drd. Maria-Beatrice BERNA, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
Drepturile femeii  şi influenţe culturale în sistemul african de protecţie a drepturilor omului

Drd. Ovidiu JOIŢA, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Facultatea de Drept
Eroziunea sau creşterea suveranitătii în politica UE  de securitate energetică ?

Conf. univ.dr. Sebastian Cristian CHIRIMBU, Universitatea Spiru Haret, Departamentul de Cercetare UWR
Aspecte didactice şi de traducere ale textului juridic

Lector univ. dr. Mihaela Adina APOSTOLACHE, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Relevanţa actuală a revizuirii Constituţiei României

Lector univ. dr. Mihai Cristian APOSTOLACHE, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, cercetător postdoctorat
Administraţia publică locală în sistemul administrativ românesc şi european

Dr. Nicoleta-Elena Iordache, prof. gr.I, C.N. “Mihai Viteazul” Ploieşti
“Raţiunea publică”- expresia dreptului în teoria filosofică a lui John Rawls

Data limită pentru înscriere la conferinţă: 8 iunie 2014. Înscrierea se face la adresa de email: upg.conferinta@gmail.com conform formularului de înscriere.
Organizatorii nu percep taxă de participare.

Toate lucrările conferinţei vor fi publicate în volumul colectiv (cu ISBN) al conferinţei, editat la o editură cu prestigiu recunoscut. O parte din lucrările selectate pe bază de peer-review vor fi publicate şi în Revista „Tribuna Juridică”. În cazul publicării în Revista Tribuna Juridică, lucrările trebuie redactate în limba engleză şi trebuie să respecte cerinţele pentru publicare în această revistă.

Cu ocazia conferinţei va fi premiat şi şeful promoţiei 2014 de la specializarea Administraţie Publică din cadrul Universităţii “Petrol-Gaze” din Ploieşti.

Persoană de contact: Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache: mihaiapostolache5@yahoo.com

Comitet ştiinţific:
Preşedinte: Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş, Universitatea din Bucureşti
Vicepreşedinţi:
Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Daniel Mihail Şandru, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Membri:
Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Conf. univ. dr. Lazăr Cornel, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Conf. univ. dr. Gabriela Vasilescu, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Lector univ. dr. Mihaela Adina Apostolache, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Lector univ. dr. Eufemia Vieriu, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache, Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploieşti
Judecător dr. Adrian Ghiculescu, Curtea de Apel Ploieşti
Judecător dr. Cristina Pigui, Curtea de Apel Ploieşti

Comitetul de organizare:
Conf. univ. dr. Lazăr Cornel
Conf. univ. dr. Adrian Stancu
Conf. univ. dr. Loredana Stoica
lector univ. dr. Cătălin Silviu Săraru
Lector univ .dr. Mihaela Adina Apostolache
Lector univ. dr. Eufemia Vieriu
Lector univ. dr. Mihai Cristian Apostolache

Participanţi la dezbaterile din cadrul conferinţei:
Pătrăscioiu Bianca Mihaela
Burtoiu Roxana
Dragomir Bogdan Mihai
Zidaru Valentina
Asofie Mihai
Constantin Ilona
Simion Georgiana
Liţă Andreea Cecilia
Chiţoiu Ioana Alexandra
Răghină Gabriela Adriana
Ristache Cătălina
Dumitru Andreea
Manea Anita
Grozea Ştefan

Tema lucrării trebuie să se încadreze în tema conferinţei. Lucrarea va fi redactată în limba română/engleză/franceză. Lucrările redactate în limba română vor avea obligatoriu rezumatul şi cuvintele-cheie în limba engleză.

Cerinţe de redactare:

Cerinţe minime de redactare: Formatul de Tipar al Lucrării Ştiinţifice: Word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: format A4; marginile paginii – sus, jos, dreapta – 2 cm, stânga- 2,5 cm.

Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat. Programul general al sesiunii va fi comunicat participanţilor prin e-mail, până la data de 10 iunie 2014.

Evenimente conexe

Leave a Reply