Administrarea patrimoniului instituțiilor publice / 2-6 iulie 2014, Mamaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L
organizează

Cursul de specializare

Administrarea patrimoniului instituțiilor publice

Hotel Condor, Mamaia
2-6 iulie 2014

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE a cursului pentru „MANAGER”, Cod COR COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

LECTORI: specialişti în controlul administrării patrimoniului, practicieni în dreptul administraţiei publice; coordonator echipă: Iulian ŞTEFAN, expert în control intern şi CFP din MFP.

TEMATICA ABORDATĂ
1. Evaluarea bunurilor la intrarea/ieşirea din patrimoniu.
2. Reevaluarea şi amortizarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice.
3. Domeniul public al statului si al unităţilor administrative-teritoriate. Regimul juridic al bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
4. Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoariale.
5. Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers.
6. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
7. Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii;
8. Derularea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
10. Gestionarea parcului auto.
11. Limitele legale şi condiţiile de acordare a perisabilităţilor.
12. Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării/scoaterii de bunuri din gestiune. Gestiunea bunurilor aflate în magazie. Răspunderea gestionarilor.
13. Declasarea/casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe precum şi valorificarea acestora.
14. Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
15. Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii.
16. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant

OFERTĂ SPECIALĂ 4+1: La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire GRATUITĂ!

SERVICII TURISTICE: 1710 lei/participant (TVA inclus), serviciile turistice sunt opţionale.

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: OLIVIA LIHU, tel: 0753.025.983

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 25 iunie 2014, în limita locurilor disponibile.

Detalii suplimentare la: EAGroup – tel/fax: 0314.28.37.35, 0234.313.320 sau office@eag.ro