997 citiri

Curs: Evaluator proiecte / 18-20 iulie 2014, Cluj-Napoca

Proiect ContaPlus organizeaza

Cursul de specializare

Evaluator proiecte

Cluj-Napoca
18-20 iulie 2014

In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de “Evaluator Proiecte” Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

Lector invitat:
Irina Colceru – evaluator proiecte, manager proiect, consultant international (vasta experienta in managementul proiectelor, implementarea contractelor FIDIC, proiecte/programe internationale – Phare, EU, Fonduri Structurale, World Bank, IBRD, USAID, DFID etc.; in prezent este consultant intr-o serie de proiecte finantate de Uniunea Europeana, fiind implicata atat in implementarea, cat si in evaluarea proiectelor pentru diferite programe operationale – cca. 800 de proiecte evaluate in Romania si in alte tari).

Tematica abordata:
I. Notiuni de baza si notiuni specifice privind proiectele si evaluarea proiectelor:
1. Prezentare generala a procesul de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
2. Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitatea, Impactul, Durabilitatea) dar si Indicatorii de realizare /masurare;
3. Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
4. Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. Identificarea obiectivelor si prioritatilor finantatorului, vizate de proiect, pentru selectia proiectelor/a aplicatiilor:
A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/ impact)
1. Ghidul solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
2. Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.
B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor
1. Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
2. Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT, etc.);
3. Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

III. Evaluarea operationala – aspecte tehnice si economice ale proiectelor de investitii (propuneri de proiecte ce contin lucrari):
1. Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate, sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice, aplicabile cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
2. Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari – devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
3. Analiza economica si financiara a proiectelor, verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
4. Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
5. Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
6. Notarea propunerilor de proiecte/determinarea “scoringului” si a contractarii;
7. Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE /IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu /Axa 1);

IV. Intrebari, dezbateri.

Coordonator eveniment:
Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Evenimente conexe

Leave a Reply