Evaluator proiecte / 26-29 iunie 2014, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L
organizează

Cursul de specializare

Evaluator proiecte

Hotel Rina, Sinaia
26-29 iunie 2014

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

OBIECTIVE: Prezentul curs se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării proiectelor, persoanelor implicate în procesul de selectare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din fonduri europene, experţilor din domeniul accesării fondurilor europene, specialiştilor în elaborarea şi scrierea de proiecte, consultanţilor şi managerilor de proiecte, funcţionari publici din administraţia publică centrală şi locală, specialişti din organizaţiile private, precum şi alte persoane interesate de evaluarea proiectelor.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia EVALUATOR PROIECTE, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite Cod COR 241263. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

LECTOR: Conf. univ. dr. Cătălin DOBREA – Academia de Studii Economice Bucureşti, specialist practician în accesarea şi managementul proiectelor

TEMATICA ABORDATĂ
1. Prezentarea şi analiza procesului de evaluare a proiectelor în conformitate cu legislaţia actuală – rolul evaluatorului.
2. Categorii, tipuri frecvente şi metodologíi practice de evaluare:
• Documentaţia specifică procesului de evaluare
• Elaborarea metodologiei de evaluare
• Elaborarea manualului de evaluare
• Identificarea metodei şi instrumentelor de evaluare specifică
• Identificarea instrumentelor financiare şi instrumentelor legislative
• Completarea raportului de evaluare
3. Identificarea obiectivelor şi priorităților vizate de finanțator: identificarea nevoilor specifice, analiza obiectivelor şi a regulilor de acordare a finanţării, analiza relevantei proiectului şi a priorităţilor.
4. Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logístică şi echipamente, etc.
• Analiza economică şi financiară a proiectului
• Analiza şi evaluarea modului de planificare a activităţilor şi resurselor.
5. Bugetarea proiectului: alocarea resurselor pornind de la Ghidul solicitantului aferent; corelaţia dintre Ghidul proiectului şi grila de evaluare.
6. Analiza şi evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia şi formularea corectă a designului proiectului, analiza SWOT; legătura între matricea logică a proiectului şi aplicarea conceptelor evaluării.
7. Evaluarea nivelului de risc al proiectului; sustenabilitatea.
8. Solicitarea de clarificări, moduri de prezentare ale acestora, atribuirea de note; aplicaţii practice.
9. Practica tehnicilor de evaluare: evaluarea administrativă a proiectelor, evaluarea eligibilităţii, evaluarea performanţelor, evaluarea parteneriatelor.
10. Relaţia evaluare – monitorizare – audit; exemple practice.
11. Grile şi rapoarte de evaluare: Interpretarea conținutului unor grile de evaluare.
12. Greşeli frecvente în evaluarea proiectelor şi factorii determinanţi ai succesului unui proiect – aplicaţii practice.
13. Studii de caz, aplicaţii practice de evaluări pe diverse grile ale programelor.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant

SERVICII TURISTICE: 950 lei/participant (TVA inclus), serviciile turistice sunt opţionale

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de EAGroup

Participarea are loc în baza fişei de înscriere.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la coordonatorul de curs: ALINA VASILACHE – 0753.025.995 sau EAG – tel/fax: 0314.28.37.35, 0234.313.320, e-mail: office@eag.ro.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 20 iunie 2014, în limita locurilor disponibile.

Evenimente conexe