Expert Legislația Muncii / 25-29 iunie 2014, Mamaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L
organizează

Cursul de specializare

Expert Legislația Muncii
Tehnici și metode de elaborare a procedurilor necesare aplicării Legislației Muncii și Securității Sociale
Redactarea și avizarea actelor specifice

Hotel Condor, Mamaia
25-29 iunie 2014

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

OBIECTIVE: Cursul are ca obiectiv principal însuşirea cunoştinţelor pentru asigurarea aplicării corecte a prevederilor legale privind raporturile colective şi individuale de muncă sau serviciu, consilierea managerilor privind noile modificări legislative şi tendinţe pe piaţa muncii, prevenirea eventualelor abuzuri, şi rolul “Expertului în legislaţia muncii” în acest domeniu. Acesta se adresează compartimentului/departamentului resurse umane, evidenţa muncii, salarizare, angajatorilor, organizaţiilor sindicale şi patronale, managerilor, agenţilor economici şi deopotrivă instituţiilor publice.

LECTORI: o echipă de experţi în dreptul muncii, condusă de Eduard NICOLAU, specialist în legislaţia muncii şi elaborare de strategii, din cadrul Direcţiei Control Relaţii de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE ANC a cursului pentru ocupaţia „EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII”, Cod COR 242220, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000.

TEMATICA ABORDATĂ
1. Aspecte fundamentale practice ale aplicării legislaţiei muncii – noutăţi legislative, cu relevanţă pentru Expertul în Legislaţia Muncii.
2. Raporturi juridice individuale de muncă; Contractul individual/colectiv de muncă; Încetarea contractului individual de muncă; Analiza problematicilor privind timpul de muncă şi timpul de odihnă; Probleme şi soluţii privind concedierea şi pensionarea.
3. Formele de salarizare, de la legislaţie la soluţionarea problemelor specifice.
4. Proiectarea şi reproiectarea posturilor.
5. Evaluare profesională; Perfecţionarea angajaţilor. Identificarea nevoilor de instruire. Formarea profesională a angajaţilor.
6. Registrul general de evidenţă al salariaţilor – REVISAL şi atribuţiile Expertului în Legislaţia Muncii.
7. Dialogul social/greva – noutăţi legislative aplicabile de la 1 ianuarie 2014.
8. Aspecte privind conflictul de interese şi soluţionarea acestora.
9. Conflictele de muncă; jurisprudenţa în materie de concediere. Concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea acestora, precum şi soluţionarea cererilor angajaţilor.
10. Reprezentarea angajatorului în faţa instituţiilor statului cu ocazia diferitelor controale, de către expert.
11. Monitorizarea modificărilor legislative, analizarea şi transmiterea acestora către managementul instituţiei.
12. Reprezentarea angajatorilor în relaţia cu autorităţile din domeniul muncii şi securităţii sociale.
13. Redactarea documentelor şi raportărilor specifice şi avizarea acestora – aplicaţii practice.
14. Răspunderea juridică în dreptul muncii (disciplinară, patrimonială, contravenţională şi penală), de soluţionare a conflictelor de muncă, precum şi analiza relaţională a expertului în legislaţia muncii, cu instituţiile juridice ale asigurărilor sociale şi de asistenţă socială.
Tematica va fi abordată în funcţie de unităţile de competenţă specifice ocupaţiei “Expert legislaţia muncii” (atestate prin certificatul de competenţe profesionale) şi vor fi prezentate speţe relevante soluţionate de către instanţiele de judecată în materia litigiilor de muncă, lectorii utilizând tehnici moderne de predare şi instruire, bazate pe interactivitate, aplicaţii şi studii de caz.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant

OFERTĂ SPECIALĂ 4+1: La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferima 5-a taxă de instruire GRATUITĂ!

SERVICII TURISTICE
1550 lei/participant (TVA inclus), serviciile turistice sunt opţionale

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: NADINA COJOCARU la tel: 0753.02.59.78.

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 18 iunie 2014 (în limita locurilor disponibile).

Detalii suplimentare la EAGroup – tel/fax: 0314.28.37.35, 0234.313.320 sau office@eag.ro.

Evenimente conexe