Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României / 27-28 iunie 2014, Sibiu

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi Baroul Sibiu, în colaborare cu Editura Universul Juridic, organizează conferința

Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României

Sibiu
27-28 iunie 2014

Acreditare INPPA: 15 puncte de pregătire profesională

Program

Vineri, 27 iunie:
13:00–13:30 – Înregistrarea participanţilor.
13:30-13:45 – Alocuţiuni introductive.
13:45-14:45 – Av. Mircea Ursuţa, lect. univ. dr. la Universitatea din Oradea – „Unele aspecte privind etapa scrisă şi propunerea probelor în procesul civil”.
14:45-15:45 – Sebastian Spinei, conf. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii „Simion Bărnuţiu” din Sibiu – „Propuneri de completare a noului Cod de procedură civilă”.
15:45-16:00 – Pauză de cafea.
16:00-17:00 – Av. dr. Traian Briciu, Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
17:00-18:00 – Claudiu Constantin Dinu, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti – „Aspecte dificile din materia procedurilor civile speciale”.

Sâmbătă, 28 iunie
9:30-11:45 – Mihail Udroiu, Judecător dr. la Tribunalul Bucureşti, formator INM, membru în Comisia de redactare a noilor coduri: penal şi de procedură penală – „Elemente de justiţie negociate: acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei”.
11:45-13:00 – Constantin Duvac, conf. univ. dr., cercetător asociat al Academiei Române – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” – „Unele observaţii privind infracţiunile contra persoanei”.
13:00-14:00 – Pauză de masă.
14:00-15:15 – Petruţ Ciobanu, lect. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, lector INPPA la disciplinele Drept Penal şi Drept Procesual Penal, consilier în cadrul Consiliului Baroului Bucureşti şi consilier în cadrul Consiliului UNBR – „Garanţiile dreptului la apărare în cadrul procedurii de cameră preliminară”.
15:15-16:30 – Mihai Adrian Hotca, prof. univ. dr., decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative din cadrul Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti – „Cauzele justificative şi cauzele de neimputabilitate”.

Taxa de participare este de 150 de lei şi se achită la sediul Baroului Sibiu sau prin transfer bancar în contul RO90CARP033000104499RO01 deschis pe numele Baroului Sibiu la Banca Carpatica, sucursala Sibiu.

Se acordă 15 puncte de pregătire profesională continuă avocaţilor participanţi la conferinţă.

Pentru informaţii şi înscrieri: Păiş Elena, tel: 0269/211.669.