România în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului / 30 iunie – 3 iulie 2014, Timișoara

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor România – Centrul teritorial Timişoara
Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
European Human Rights Association, Strasbourg
cu sprijinul şi participarea Curţii Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg
organizează Școala de vară

România în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara
30 iunie – 3 iulie 2014

Cursurile sunt creditate cu 20 de puncte aferente pregătirii profesionale continue

Program:
Ziua 1:
9:00-10:30
Probleme specifice contextului românesc – cele mai importante cauze împotriva României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (prezentare pe articole)
(Ana-Maria Telbis, EHRA)

11:00-12:30
Libertatea de exprimare în jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului
(Conf. univ. dr. Radu Chiriţă – Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca)

13:00-14:30 Aplicații practice 1
(Ana-Maria Telbis, EHRA)

Ziua 2:
9:00-10:30
Noile condiţii de formă instituite de articolul 47 din Regulamentul Curţii – aspecte practice
(Jurist Grefa CEDO)

11:00-12:30
Iniţiative de soluţionare a problemelor sistemice – procedura pilot
(Jurist Grefa CEDO)

13:00-14:30 Aplicații practice 2
(Ana-Maria Telbis, EHRA)

Ziua 3:
9:00-10:30
Granţiile procedurale oferite de art. 5 şi art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
(Mircea Crețu, judecător, Curtea de Apel Timişoara)

11:00-12:30
Dificultăţi procedurale subsecvent aderării Uniunii Europene la sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
(Carsten Zatschler, referend CJUE)

13:00-14:30 Aplicații practice 3
(conf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

Ziua 4:
9:00-10:30
Aspecte actuale privind protecţia dreptului la un proces echitabil
(prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan, Facultatea de Drept, Universitatatea Lucian Blaga, Sibiu)

11:00-12:30
Relaţia dintre funcţionarea sistemului judiciar şi plângerile admise
(conf. univ. dr. Valentin Constantin, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

13:00-14:30 Aplicații practice 4
(asist. univ. dr. Sorina Doroga, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara)

Metodologie
– Intervenţii tematice
– Prezentări teoretice urmate de activităţi practice (individuale şi de grup)
– Sesiuni de întrebări şi răspunsuri

Taxa de participare este de 400 de lei și acoperă pauzele de cafea pe parcursul celor cinci zile.

Înscriere:
Prin e-mail la adresa baroul.timis@edicomputers.ro sau la secretariatul Baroului Timiş, Timişoara, Str. Lucian Blaga, Nr. 2, Et. 2
Plata taxei de participare se va face la data înscrierii, în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor România – Centrul teritorial Timiş: RO91BRDE360SV76632773600, BRD GSG, Ag. Continental Timisoara.

Persoana de contact:
conf. univ. dr. Bercea Raluca – bercea_raluca@drept.uvt.ro

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Evenimente conexe