3,155 citiri

Perspective ale Dreptului afacerilor în mileniul al treilea / 28-29 noiembrie 2014, București. UPDATE: Ultimele zile de înscriere

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
împreună cu
Societatea de Științe Juridice și Administrative
organizează
a IV-a ediție a Conferinței Internaționale

Perspective ale Dreptului afacerilor în mileniul al treilea

Academia de Studii Economice
București
28-29 noiembrie 2014

Conferința va avea trei secțiuni:
I. Drept public
II. Drept privat
III. Dreptul Uniunii Europene.

Tematica
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul:
– prof. univ. dr. Pavel Năstase, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rector al Universității Titu Maiorescu, București
– prof. univ. dr. Mircea Duțu, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române
– conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, decanul Facultății de Drept, Universitatea din București
– conf. univ. dr. Crenguța Leaua, membru în Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț din Paris
– avocat Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Serviciul de traduceri
Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii a se vedea aici.

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
– în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional în domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang – International Academic Publishers.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 6, pct. 1 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4204/2013 (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, SSRN): International Journal of Business Governance and Ethics, Acta Juridica Hungarica, Tribuna Juridică, Dreptul, Revista de Drept Public, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Perspectives of Business Law Journal.

Termene limită
5 noiembrie 2014: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. Completează aici formularul de participare la Conferință.
10 noiembrie 2014: trimiterea textului integral al lucrării științifice în limbile română și engleză la adresa de e-mail: office@businesslawconference.ro. Descarcă cerințele de redactare pentru lucrările științifice de aici.
15 noiembrie 2014: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
20 noiembrie 2014: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică). Pentru detalii despre taxa de participare a se vedea aici.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul Conferinței, pe pagina de Facebook sau Linkedin.

Persoana de contact:
lector univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU, e-mail: catalin.sararu@businesslawconference.ro.

Evenimente conexe

Leave a Reply