1,120 citiri

Seminar de contabilitate și fiscalitate / 10-13 iulie 2014, Mamaia

World Trade Institute Bucharest

organizeaza

Seminar de contabilitate si fiscalitate
Reglementari actuale pentru 2014

Hotel Palas, Mamaia
10-13 iulie 2014

Lectori: Cristian RADULESCU, Doctor Ec. Georgeta PETRE

Obiective:
– In cadrul acestui seminar vor fi prezentate cu prioritate modificarile introduse de OUG 8/2014 care cuprind cele mai recente modificari la Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
– Prezentarea va continua si cu alte modificari ale Codului Fiscal introduse anterior prin OUG 102/2013 publicata in M.O. 703/15.11.2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, OUG 111/2013 – TVA la incasare optional, etc., aplicabil de la 1 ianuarie 2014 si alte acte normative (OMFP 1891/2013, OG 16/2013, OG 28/2013)
Modulul de contabilitate se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

IMPORTANT!!! Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, si alte subiecte/spete specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala.

Tematica
MODULUL I – NOUTATI IN DOMENIUL TVA
1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI de TVA la incasare optional (introdus de OUG 111/2013 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014):
– Sistemul TVA la incasare – fluxuri la nivelul persoanei impozabile care aplica sistemul;
– Fluxuri la nivelul persoanei impozabile care NU aplica sistemul dar face achiziţii de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare;
– Dispozitii tranzitorii;
– Reguli pentru facturile totale/partiale emise anterior intrarii in sistemul de TVA la incasare;
– Cum se determina TVA exigibilă daca există plăţi parţiale ale facturii;
– Reguli pentru facturile totale/partiale emise anterior intrarii in sistemul de TVA la incasare.
2. Prezentarea noutăţilor legislative din OG 16/2013 & OG 28/2013
3. Sinteza prevederilor referitoare la locul prestării serviciilor:
– Prestări/achiziţii intracomunitarea de Servicii;
– Declararea în decont a prestărilor de servicii intracomunitare;
– Declararea în decont a prestărilor de servicii pentru care se aplica art 133 (2) dar care nu sunt intracomunitare;
– Achiziţia de servicii care se incadreaza la art 133 (2) dar nu este IC;
– Regula generala pentru serviciile prestate catre persoane neimpozabile;
– Servicii pentru care nu se aplică regulile generale prevăzute la art 133(2) sau (3);
– Servicii care excepteaza de la regula B2B.
4. Studii de caz (Mentionam doar studiile de caz reprezentative. Acestea sunt mult mai numeroase si vor fi prezentate in cadrul seminarului si se regasesc in suportul de curs primit in format fizic, dar si in format electronic)
– Fapt generator si exigibilitate: curs aplicabil pentru operaţiunile în valută; bunuri immobile; versus taxare inversă (energie electrica); livrare cu instalare;
– Despagubiri pentru exproprieri de bunuri imobile;
– Alocari de costuri intre societatea mama si sucursalele fara personalitate juridica;
– Cheltuieli accesorii si tratamentul lor fiscal;
– Structura de comisionar;
– Export de bunuri care poate fi confundat cu o Livrare Intra Comunitara;
– Baza de impozitare intre persoane afiliate;
– Servicii inchiriere panouri publicitare;
– Operatiuni triunghiulare;
– Livrare de imobile – ajustare;
– Achiziţii Intra Comunitare de bunuri;
– Livrări intracomunitare de bunuri;
– Prestări servicii;
– Livrări locale;
– Importuri efectuate de persoane nestabilite în România;
– Cupoane de fidelizare.
5. Spete si intrebari primite de la participanti

MODULUL II – NOUTATI IN DOMENIUL IMPOZITELOR DIRECTE
1. Noutati impozit pe venit
2. Noutati impozit pe profit
3. Noutati impozit pe venitul nerezidentilor
4. Noutati impozit pe venitul microintreprinderilor
5. Noutati accize si taxe vamael
6. Noutati impozit pe constructii speciale: norme de aplicare
7. Modificarea codului de procedura fiscala (modificari importante)
8. Preturi de transfer
9. Alte teme de interes la cererea participantilor (inclusiv raspunsuri la probleme practice)

MODULUL III – CONTABILITATE – TRATAMENTUL CONTABIL AL UNOR OPERATIUNI ECONOMICO – FINANCIARE EFECTUATE DE SOCIETATILE COMERCIALE
Avand la baza cele mai recente tendinte si actualizari ale legislatiei nationale în domeniu, acest modul intentioneaza sa ofere o întelegere si o cunoastere profunda a problematicii legata de contabilizarea unor operatiuni economico-financiare.

Modulul se adreseaza economistilor din societatile comerciale care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si reglementarile contabile conforme cu IFRS aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Aspecte practice privind tratamentele contabile referitoare la:
– recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale si necorporale;
– reglementări contabile emise în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
– contabilitate în partidă simplă.
2. Legislatia care reglementeaza regimul imobilizarilor;
3. Alte aspecte:
– corectarea erorilor contabile;
– aport la capitalul social: cu imobilizari corporale si necorporale; active pe termen scurt: stocuri, creante
– programe de fidelizare a clientilor – vanzare cu puncte cadou;
– cesiune creante;
– provizioane;
– calculare amortizare/ depreciere pe perioada de neutilizare a imobilizarilor corporale;
– refacturare servicii;
– operatiuni în comision/ mandat/agent;
– subventii: pentru active; pentru venituri
– vanzari cu mentinerea dreptului de proprietate;
– Tratamentul contabil al rezultatului reportat – cont 117 „ Rezultatul reportat”.
4. Studii de caz privind evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni economico-financiare
5. Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind legislaţia contabilă.

ALTE TEME DE INTERES LA CEREREA PARTICIPANTILOR, TRANSMISE ANTERIOR SEMINARULUI PE BAZA UNUI CHESTIONAR (INCLUSIV PROBLEME PRACTICE)

ORGANIZARE
Taxa instruire: 850 LEI + TVA
Discounturi: 3% – 2 persoane; 5% – 3 persoane; 7% – peste 4 persoane
Inscrieri:
Fax: (021) 319 12 96
Email: wtib@wtib.ro
Tel: (021) 202 44 09

Formularul de inscriere

Persoana de Contact:
Silvan CONSTANTIN,
tel: 0724 413 568

Program:
Joi, 10 iulie 2014, Cazare incepand cu ora 14:00
Seminar: vineri, 11:00-13:00; 14:30-18:30 si sambata 09:30-13:30
Duminica, 13 iulie 2014, eliberarea camerei pana la 12:00.

Evenimente conexe

Leave a Reply