Conferința internațională de dreptul concurenței: Aplicarea la nivel național a articolelor 101 și 102 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene / 24-25 octombrie 2014, Bucureşti

poze 1poza 2

Facultatea de Drept, Universitatea din București și Consiliul Concurenței

Conferința internațională de dreptul concurenței

Aplicarea la nivel național a articolelor 101 și 102 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Aula Magna

București

24-25 Octombrie 2014

Despre eveniment
Scopul Conferinței este acela de dezbatere a incidenței regulilor de drept european în cauzele  naționale de drept al concurenței. Principalele teme de discuție se vor axa pe articolele 101 și 102 din TFUE, politicile în domeniul concurenței la nivel european și național, implementarea Regulamentului CE nr. 1/2003 la nivel național, problema trimiterilor preliminare, aspecte practice în soluționarea dosarelor de concurență, componenta economică a dosarelor de concurență. În cadrul conferinței vor participa profesori consacrați în domeniul concurenței, specialiști în dreptul concurenței, în economie cu aplicații în dreptul concurenței și în politici de concurență din cadrul unor prestigioase universități din Uniunea Europeană.
Manifestările se vor desfăşura în cadrul Proiectului PODCA Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă în corelare cu politicile sectoriale (cod SMIS 39072), derulat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului şi benefiind de asistenţa tehnică furnizată de către Banca Mondială

Despre vorbitori

Adriana Almășan, conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Adriana Almășan predă în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București, disciplinele Dreptul concurenței la anii de licență și Elemente de dreptul concurenței în cadrul Masterului de achiziții, concesiuni, parteneriat public-privat, precum și Teoria obligațiilor, Drepturile reale, Garanții, Negocierea contractelor și Protecția juridică a proprietății. A predat până în 2009 Dreptul intern și european al concurenței. Este doctor în Drept Civil, Magna cum laude și a urmat studii post-doctorale în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București, și a publicat mai multe cărți și articole, în domeniul dreptului civil, al negocierii contractelor și al dreptului concurenței. A participat recent în calitate de expert la comisia de redactare a proiectului care a stat la baza Ordonanței de Guvern 12/2014. Adriana este partener coordonator la TSAA Attorneys at Law.

George Angliţoiu, conferenţiar universitar doctor, Departamentulde Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

George Angliţoiu este conferenţiar universitar doctor în aria Studiilor de securitate  la  Departamentul  de  Relaţii  Internaţionale  şi  Integrare Europeană din cadrul Şcolii  Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti şi şef al Serviciului de Relaţii instituţionale şi Comunicare din cadrul  Consiliului  Concurenţei.  Domnul  Angliţoiu  este,  de  asemenea,  în cadrul  aceleaşi  universităţi,  directorul  actual  al  Centrului  de  Studii Europene şi al revistei Europolity. Este autorul unei cărţi “Dimensiunile de securitate ale UE in perioada post-Razboi Rece” (2011) şi coordonatorului unui volum colectiv în curs de apariţie cu tema “Europenizarea. Studii de securitate şi guvernare.” (decembrie 2014).

Bogdan Chirițoiu, lector universitar doctor, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din București

Domnul Chirițoiu este lector la disciplina Științe Economice și Europene la Universitatea din București din 1999 și membru la câteva dintre cele mai importante comisii de experți din România (Societatea Română de Științe Politice, Rețeaua instituțiilor din învățământul superior al Administrației Publice din Centrul și Estul Europei, Societatea Academică Română și Aspen Institute of Romania). Bogdan Chirițoiu are un masterat în Științe Politice (Universitatea Europeană Centrală, Budapesta, 1997) și Studii Economice (Facultatea de Științe Politice și Economice din Londra, 1998). Începând cu 2008 este Doctor în Economie (Relații Economice Internaționale) la Academia de Studii Economice din București cu teza „Sistemele de asigurări de sănătate publică în statele membre CEE”. Bogdan Chirițoiu este Președintele Consiliului Concurenței din România începând cu 2009. Între 2005 și 2009 a îndeplinit funcția de Consilier Prezidențial (cu rang de ministru delegat) în Afaceri Economice și Politici Publice și a fost conducătorul delegației române în cadrul Comitetului pentru Politici Economice a Uniunii Europene.

Anthony Collins, judecător, Tribunalul Uniunii Europene

Este judecător la Tribunalul Uniunii Europene din 16 septembrie 2013. Licențiat în Științe Juridice la Trinity College din Dublin. Este de asemenea magistrat al Honourable Society of King’s Inns și membru în Consiliul de Administrație în cadrul Centrului Irlandez pentru Drept European. Între 1990 și 1997 a fost Referendar  la Curtea de Justiție a Comunităților Europene. A fost director la Centrul Irlandez pentru Drept European între 1997 și 2000 și co-editor la Jurnalul Irlandez pentru Drept European între 1992 și 2001.   Timp de două decenii Anthony Collins a practicat ca avocat în Irlanda, iar apoi ca avocat senior, specializându-se în drept administrativ și dreptul Uniunii Europene.

Sorin David, lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Sorin David este lector în cadrul Facultății de Drept a Universității București, unde predă dreptul concurenței și dreptul comercial. Dl. David a absolvit instituții de învățământ superior juridic din România (doctorat summa cum laude), Statele Unite ale Americii (Masterat în Drept) și Olanda (studii post-universitare). El a publicat în co-autorat lucrarea “Legea Societăților Comerciale. Comentariu pe articole”, una dintre lucrările de referință în domeniul dreptului societăților comerciale din România, premiata de Academia Romana. De asemenea, este   autor al unui număr de peste 20 de articole de drept în publicații juridice din România sau din străinătate. Este partener coordonator al D&B David și Baias și membru al Baroului București din anul 1991, arbitru al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Anna Gerbrandy, conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht

Anna Gerbrandy este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Institutul Europa al Universității din Utrecht la disciplina Dreptul Economiei Publice. În 2009 a obținut doctoratul cu disertația ce a primit calificativul cum laude cu lucrarea „Convergența în Dreptul Concurenței”.  Anna Gerbrandy publică frecvent în publicații naționale și internaționale cu privire la teme din domeniul larg al Dreptului Economiei Publice, cu o atenție sporită asupra Dreptului European al Concurenței. Include în cercetările ei probleme de drept material și procedural rezultate din interacțiunea dintre nivelurile de reglementare naționale și europene. Are o experiență didactică vastă în ceea ce privește cursurile universitare de licență, cele de absolvire, precum și cele post-universitare, incluzând cursuri personalizate pentru sistemele judiciare din diferite țări. În această direcție ea a fost implicată într-un proiect amplu de familiarizare a sistemului judiciar din Turcia cu problemele de Drept European al Concurenței. Este editor la Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht și la Mediaforum și deține funcția de magistrat-asistent la Curtea de Apel a Finanțelor și Comerțului. După absolvire a practicat ca avocat și a lucrat la Camera de Dreptul Concurenței de pe lângă Judecătoria din Rotterdam.

Simona Gherghina, conferențiar universitar doctor, Facultatea de drept, Universitatea din București

Simona Gherghina este conferențiar la Facultatea de Drept a Universității din București, unde predă Drept financiar public și Drept bancar, precum și Finanțarea investițiilor publice în cadrul masterului de achiziții publice, cconcesiuni și parteneriat public-privat al aceleiași facultăți. A publicat mai multe cărți și articole de specialitate referitoare la garanțiile publice, datoria publică, finanțarea investițiilor publice. În cadrul competiției naționale de finanțare a cercetării a câștigat proiectul de cercetare post-doctorală „Finanțarea investițiilor publice: între limitările legale și bugetare și protejarea interesului public” și este cercetător senior în cadrul proiectului de cercetare româno-francez „From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule”. Simona Gherghina are experiență ca avocat în aspecte legate de utilizarea fondurilor publice, finanțarea investițiilor publice, proiecte de parteneriat public-privat, concesiuni.

Csongor István Nagy, conferențiar, Universitatea din Seghedin

Este conferențiar și șef de catedră la Universitatea Seghedin și cercetător senior la Academia de Științe Maghiară. A fost cercetător/profesor invitat la Haga (Institutul Asser), Munchen (Institutul Max Planck), Hamburg (Institutul Max Planck), Edinburgh (Universitatea din Edinburgh) și Londra (Institutul Britanic de Drept Comparat și Internațional). În 2014, a câștigat programul „Avânt II” al Academiei de Științe Maghiară, care este acordat pentru “recunoașterea internațională  pentru lideri în educație, care au avut o performanță ascendentă remarcabilă”. În acest cadru, a creat Grupul de Cercetare “Federal Markets”  în Centrul pentru Științe Sociale din cadrul Academiei de Științe Maghiară. Nagy a publicat  peste 120 de lucrări în engleză, franceză, germană, maghiară, română și (tradus) în spaniolă. Este autor exclusiv a 7 monografii scrise în engleză și maghiară. Este de asemenea avocat în Baroul din Budapesta.

Gheorghe Oprescu, profesor universitar doctor, Universitatea Politehnica din București

Gheorghe Oprescu este profesor de economie (director al Departamentului de economie în cadrul Universității Politehnica, București) și fostul director al Departamentului de management din cadrul Universității Politehnica din București. Predă economia, managementul economiei și economia de antitrust la Universitatea Politehnica din București și la Facultatea de Afaceri și Administrație Publică. Are 23 de ani de experiență ca și cercetător și practician în domenii legate de politica economică a reformei economice și dezvoltarea businessului privat. A fost vice-președinte (1996-2001), consilier prezidențial (2002-2004) și președinte (2007-2009) al Consiliului Concurenței (instituție autonomă însărcinată cu implementarea dreptului concurenței și a dreptului ajutorului de stat în România). El a fost însărcinat cu negocierile pentru România  în legătură cu Capitolul 6 „Concurența” purtate cu Comisia Europeană.

Mónika Papp, lector universitar doctor, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta

A ținut cursuri despre dreptul pieței interne a UE și dreptul concurenței pentru absolvenții și doctoranzii de la Departamentul de Drept Privat Internațional și Drept Economic European. Este de asemenea cercetător în cadrul Academiei Maghiare de Științe, Centrului de Științe Sociale, membră a grupului de cercetare cu privire la ”Oportunitățile Politice ale Ungariei în Uniunea Europeană”. Cercetarea ei include studierea cadrului legal al UE pentru angajamentul economic activ al statelor la Universitatea Pázmány Péter Catholic, Facultatea de Drept, Budapesta.

Dragoș Pâslaru, profesor asociat al Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București

Dragoș Pîslaru este absolvent al ASE-REI București (licență/studii aprofundate) și al London School of Economics (MSc.). Deține titlul de doctor în economie la Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române pe baza unei teze în domeniul dezvoltării clusterelor în România. A predat în cadrul catedrei REI din ASE timp de 10 ani cursurile de Economie Mondială și Integrare Europeană, dar și ca profesor asociat la Universității Al. I. Cuza din Iași, Centrul de Studii Europene cursul de Drept European al Concurenței. Începând cu 2007 este manager al GEA Strategy & Consulting SA, o companie de consultanță în domeniul dezvoltării strategice, aflată în direct contact cu sectorul privat de afaceri, dar și cu politicile publice în domeniul promovării competitivității.

Cătălin S. Rusu, conferențiar universitar doctor de Drept European la Universitatea Radboud, Nijmegen, Olanda

Cătălin S. Rusu, conferențiar universitar doctor de Drept European la Universitatea Radboud, Nijmegen, Olanda. Profesorul Cătălin Rusu concentrează cercetarea sa asupra domeniilor Dreptul Concurenței și Dreptul Pieței Interne a Uniunii Europene, cu o atenție sporită asupra fenomenului concentrării economice în Piața Internă. Rolul dinamic pe care politica concurențială a UE o joacă în cadrul Pieței Interne și, în mod specific, maniera în care reglementarea din domeniul dreptului concurenței se adaptează la cerințele creării dreptului modern formează de asemenea o parte din interesele cercetării lui Cătălin Rusu. A ținut de asemenea prelegeri de Dreptul European al Concurenței, Dreptul Economic European, Dreptul Pieței Interne a UE și armonizarea în cadrul UE în cadrul programelor de licență și master ale Universității Radboud.

Jules Stuyck, profesor emerit Universitatea Leuven, Universitatea Radboud, Nijmegen, Olanda

Jules Stuyck are o lungă experiență în Dreptul Uniunii Europene, atât ca avocat, cât si ca academician. Până în septembrie 2013 a predat Dreptul Uniunii Europene la Universitatea Leuven și la Universitatea Radboud din Nijmegen, Olanda. În prezent este profesor emerit în cadrul ambelor universități. În ultimii ani a predat Dreptul Uniunii Europene și la Universitatea Panthéon-Assas Paris 2, din Franța. Predă în continuare Dreptul European al Concurenței la Universitatea Europeană Centrală din Budapesta, Ungaria și este invitat frecvent ca profesor de dreptul consumatorului Uniunii Europene la Paris 2. Este autorul a peste 400 de publicații din diverse domenii, incluzând un manual de îndrumare în domeniul dreptului practicilor comerciale. Este de asemenea membru în colegiul de redacție a câtorva publicații europene și belgiene. A reprezentat clienți ca și reclamanți în fața Comisiei Europene în cazuri din domeniul concurenței și, de asemenea, în fața Consiliului de Concurență Belgian și are experiență în fața instanțelor belgiene. Jules Stuyck colaborează cu Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick din 1991, unde este partener din 2002.

Jean Marc Thouvenin, profesor universitar doctor, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense

Jean Marc Thouvenin este profesor de Dreptul Uniunii Europene și Drept internațional la Universitatea Paris Ouest Nanterre la Défense și ține anual prelegeri de Dreptul concurenței în București studenților de la Colegiul Juridic Franco-Romnân. Este directorul CEDIN (Centrul de drept internațional Nanterre), precum și al Masterului de Drept European și Internațional și al „Colegiului internațional de drept”.  Teza sa de doctorat a fost legată de fuziunea de control a Uniunii Europene și a scris numeroase articole despre Dreptul European al Concurenței. El este de asemenea un practician în fața Curții Internaționale de Justiție, Curtea Europeană de Justiție și Curțile naționale. Înaintea instanțelor naționale activitatea sa este concentrată în special pe litigiile de dreptul concurenței.

Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, profesor universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Camelia Toader este profesor de drept civil și de dreptul european al contractelor la Universitatea București și judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene începând cu data de 12 ianuarie 2007. Este licențiată în drept (1986), a obținut doctoratul în drept în 1997 (Universitatea din București). Ulterior, începând cu anul 2005, a absolvit mai multe studii doctorale și de cercetare la Institutul „Max Planck” de drept internațional privat de la Hamburg (între 1992 și 2004). A fost titular de curs între 1992-2005, șef al departamentului pentru integrare europeană la Ministerul Justiției (1997-1999) și profesor invitat la Universitatea din Viena (2000 și 2011). De asemenea a îndeplinit funcția de formator în domeniul dreptului comunitar la Institutul Național al Magistraturii (2003 și 2005-2006). Este membru al comitetului de redacție al mai multor reviste juridice iar începând cu anul 2010, membru asociat al Academiei Internaționale de Drept Comparat și cercetător onorific al Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române. Inițial a fost  judecător stagiar la Judecătoria Buftea (1986-1988), apoi judecător la Judecătoria Sectorului 5 din București (1988-1992) și judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (1999-2007). Este membru al Baroului București din 1992.

Dragoș Vasile, conferențiar universitar doctor, Facultatea de Comerț și Turism, Academia de Studii Economice

Dragoș Vasile este conferențiar universitar doctor în cadrul Academiei de Studii Economice la disciplina Administrarea Afacerilor. A abordat probleme de politică concurențială în lucrări apărute în publicații naționale și internaționale precum Jurnalul Dreptului European al Concurenței, Jurnalul român al prognozelor economice, Amfiteatru Economic. A fost membru al primului Plen al Consiliului Concurenței între 1996 și 2001 în calitate de consilier de concurență.

Peter Whelan, conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea Leeds

Peter Whelan este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din Leeds, unde este directorul general al Centrului de Studii Penale. A absolvit dreptul la Trinity Colege Dublin, iar doctoratul în drept la St John’s College, Universitatea Cambridge. Face parte din comitetul editorial al World Competition, Journal of Antitrust Enforcement, and New Journal of European Criminal Law și a scris frecvent in publicațiile de specialitate din domeniul dreptului concurenței precum și în alte publicații de drept in general (incluzând Oxford Journal of Legal Studies, Cambridge Law Journal și Modern Law Review). El a oferit depoziții de expert privind concurența în fața Parlamentului din Noua Zeelandă și a fost de curând numit Expert Internațional de către Autoritatea Finlandeză a Consumatorului și Concurenței pentru a da recomandări cu privire la oportunitatea introducerii sancțiunilor penale în domeniul concurenței în Finlanda. Peter a publicat de curând o monografie la editura Oxford University Press cu privire la reglementarea penală a implementărilor de cartel în dreptul european. În prezent este Editor General la Oxford Competition Law. Calificat ca și procuror federal, Peter este expert în dreptul concurenței și dreptul penal.

Despre participare

Accesul la Conferință este gratuit, cu condiția înregistrării la adresa conferintaconcurenta@drept.unibuc.ro cel mai târziu la data de 20 octombrie 2014, prin trimiterea individuală a unui email de către fiecare participant. Participarea la această conferință a fost creditată de către INPPA (Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților) cu un număr de 15 puncte de pregătire profesională. Diplomele de participare se eliberează la locul desfășurării Conferinței, pe toată durata acesteia, participanților înregistrați, sub condiția prezentări actului de identitate.

Comitetul de organizare

Adriana Almășan, dr. George Anglițoiu, dr. Flavius Baias, dr. Sorin David, dr. Andrei Săvescu, dr. Camelia Toader.

PARTENERI MEDIA
www.juridice.ro
www.hamangiu.ro
www.beck.ro
www.legalis.ro

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Ziua întâi – 24 octombrie

8:30-9:00 Înregistrarea participanților

9:00-9:30 Deschiderea conferinței
– conf. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București
– Elisabetta Capannelli, Director pentru Romania și Hungaria, Banca Mondială, Europa și Asia Centrală

9:30-11:00 Articolele 101 și 102 TFUE – Moderator: Peter Whelan
– lector univ. dr. Sorin David, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Dezvoltări recente ale practicii judiciare românești în aplicarea art. 101 și 102 TFUE
– judecător Anthony Collins, Tribunalul Uniunii Europene – Restrângeri ale concurenței după obiect
– conf. univ. dr. Csongor Isztvan Nagy, Universitatea din Seghedin – Dreptul concurenței la nivelul UE după cazul Allianz/Generali și noua comunicare De Minimis

11:00-11:15 – Pauză

11:15-12:45 – Politicile Concurențiale la Nivel European și la Nivel Național
Moderator: Anna Gerbrandy
– prof. univ. dr. Gheorghe Oprescu, Universitatea Politehnica, București – Relația dintre legislația concurenței și cea de reglementare sectorială
– lector. univ. dr. Bogdan Chirițoiu, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din București – Armonizarea politicilor concurențiale ale Uniunii Europene cu cele la nivel național
– conf. univ. dr. George Anglițoiu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative – Aplicarea teoriei securitizării în politica de concurență a Uniunii Europene

14:45-16:15 Aspecte selectate privind aplicarea articolelor 101 și 102 TFUE
Moderator: Sorin David
– conf. univ. dr. Peter Whelan, Facultatea de Drept, Universitatea din Leeds – Cartelul ca infracțiune  și Regulamentul 1/2003: Evitarea unor potențiale probleme
– conf. univ. dr. Adriana Almășan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Caracterul arbitrabil al faptelor prevăzute de articolele 101 și 102 TFUE
– conf. univ. dr. Anna Gerbrandy, Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht – Relația dintre dreptul economicizat al concurenței  și obligația de a emite soluții în baza probelor 

16:15-16:30 – Pauză

16:30-17:30 – Perspectivele Economice ale articolelor 101 și 102 TFUE
Moderator: Bogdan Chirițoiu
– conf. univ. dr. Dragoș Vasile, Facultatea de Comerț și Turism, Academia de Studii Economice – Abordarea economică a dreptului concurenței
– conf. univ. dr. Dragoș Pâslaru, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București – Dezvoltarea clusterelor în România și riscul potențial al încălcării prevederilor art. 101 și 102 TFUE

Ziua a doua – 25 octombrie

9:00-10:30 – Aplicarea armonizată a articolelor 101 și 102 TFUE
Moderator: Adriana Almășan
– prof. univ. dr. Camelia Toader, Facultatea de Drept, Universitatea din București, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, – Judecătorul național și trimiterile preliminare
– profesor emerit Jules Stuyck, Universitatea din Leuven (KU Leuven), Universitatea Radboud din Nijmegen – Rolul trimiterilor preliminare în aplicarea armonizată a dreptului concurenței
– conf. univ. dr. Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Investițiile publice și aplicarea articolelor 101 și 102 TFUE

10:30-10:45 – Pauză

10:45-12:15 – Articolele 101 și 102 TFUE și instanțele judiciare
Moderator: Camelia Toader
– prof. univ. dr. Jean Marc Thouvenin, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense – Impactul art. 23, Regulamentul nr. 1 asupra jurisdicției instanțelor naționale în soluționarea dosarelor de dreptul concurenței
– lector univ. dr. Monika Papp, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta –  Aplicarea Regulilor Concurențiale ale Uniunii Europene de către Instanțele Naționale
– conf. univ. dr. Cătălin Rusu, Universitatea Radboud din Nijmegen – Comunicarea Comisiei la 10 ani de aplicare a Regulamentului nr. 1/2003 din materia dreptului concurenței: Care sunt prioritățile și provocările  urmărite în aplicare.

12:15-12:30 – Închiderea conferinței.