Managementul financiar al companiilor / 9-12 octombrie 2014, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L
organizează

Cursul de specializare

Managementul financiar al companiilor
Noutăți aplicative privind: BVC, CASHFLOW management, controlling și analiza financiară

Hotel Carpați, Predeal
9-12 octombrie 2014

OBIECTIVE: Cursul se adresează salariaților din cadrul compartimentelor financiar-contabile ale companiilor, inclusiv managerilor a căror activitate de bază nu acoperă domeniul financiar, dar care prin poziția de manager trebuie să înțeleagă și să utilizeze informațiile financiare în procesele operaționale.

LECTOR: Mariana VUȚĂ – conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Finanțe a Academiei de Studii Economice din București.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupația „MANAGER”, Cod COR COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

TEMATICA
1. Planificarea, monitorizarea şi controlul performanţelor.
2. Informațiile financiare în procesul de bugetare și controlul costurilor.
3. Managementul activității și resursele disponibile.
4. Diseminarea instrumentelor de analiză: Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG); Bilanţurile funcţionale; Tabloul de finanţare; Cashflow management.
5. Instrumente de analiză financiară în previzionarea şi controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanță:
– analiza costurilor după natura lor: directe şi indirecte;
– analiza costurilor după comportamentul lor: variabile şi fixe;
– costuri şi decizii manageriale: pragul de rentabilitate, stabilirea preţului de vânzare, utilizarea resurselor deficitare, externalizarea activităţilor; controlul costurilor;
– procesul bugetar: previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului
– elaborarea contului de profit și pierderi și a bilanțului previzional;
– construcția bugetului de trezorerie;
– determinarea rezultatelor previzionale pentru evaluarea performanțelor.
6. Principalii indicatori economico-financiari; rapoarte practice de analiză; rate de rentabilitate; rate de lichidare, rate de îndatorare; echilibru financiar; stabilirea gradului de îndatorare.
7. Detectarea riscurilor de faliment prin metoda scorurilor.
8. Analiza SWOT.
9. Concluziile diagnosticului financiar.
10. Utilizarea Bugetului de venituri și cheltuieli ca instrument de conducere.
11. Corelarea obiectivelor organizaţionale cu indicatorii de performanţă.
12. Managementul performanţei prin control bugetar.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant

SERVICII TURISTICE: 850 lei/participant (TVA inclus), serviciile turistice sunt opţionale.

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator.

OFERTĂ SPECIALĂ 4+1: La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5-a taxă de instruire GRATUIT!

Participarea are loc în baza fişei de înscriere.

Persoana de contact
Oana Maria Maftei: 0753.025.996

Evenimente conexe