Managementul și gestiunea informaţiilor clasificate / 2-5 octombrie 2014, Bran

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L
organizează

Cursul de specializare

Managementul și gestiunea informaţiilor clasificate

Hotel Wolf 2
Bran
2-5 octombrie 2014

OBIECTIVE: dezvoltarea capacităţii de gestionare a protecţiei informaţiilor clasificate în sfera de activitate a cursanţilor şi familiarizarea cu cadrul legislativ şi instituţional în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate. Se are în vedere însuşirea principiilor managementului activităţilor de pregătire, desfăşurare, control şi îndrumare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

LECTOR: Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, managementul resurselor, Consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE ANC pentru ocupaţia „MANAGER”, COD COR 112029. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

TEMATICA
1. Caracterizarea informaţiilor în format electronic din punct de vedere al securităţii acestora.
2. Principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor clasificate.
3. Prezentarea cadrului de reglementare şi autorităţile competente.
4. Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile.
5. Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management.
6. Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.
7. Managementul informaţiilor clasificate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC).
8. Sisteme de management al informaţiilor şi riscurilor de securitate: disfuncţii, vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului.
9. Soluţii de rezolvare a controversei dintre mass-media şi aparătorii de secrete; parcurgerea paşilor medierii conflictelor şi crizelor generate de proasta gestionare a informaţiilor.
10. Informaţii clasificate: limite ale accesului la informaţii, nevoia de securitate a informaţiilor, informaţia clasificată – suport al strategiei de securitate, stadiul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul securităţii informaţiilor.
11. Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate – coordonate comune: NATO şi Uniunea Europeană, Sistemul de securitate al informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, autorităţi abilitate de securitate, organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii sau companii, compartimente specializate pentru gestionarea informaţiilor clasificate.
12. Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii NATO/UE clasificate.

TARIF INSTRUIRE: 780 lei/participant.

OFERTĂ SPECIALĂ 4+1: La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii, a 5-a taxă de instruire GRATUITĂ!

SERVICII TURISTICE: 1.180 lei/participant (TVA inclus), serviciile turistice sunt opţionale.

AVANTAJE!!! cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt asigurate de organizator.

Participarea are loc în baza fişei de înscriere.

Persoana de contact:
Olivia Lihu: 0753.025.983

Evenimente conexe