Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică” / 26-28 noiembrie 2014, București

Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București
Institutul de Cercetări Științifice Multidisciplinare
și
Academia Română

organizează

Conferinţa Naţională cu participare Internaţională
Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică

Ediția a IV-a

București
26-28 noiembrie 2014

Obiective
a) Creşterea vizibilităţii cercetării ştiinţifice româneşti şi a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” prin Institutul de Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare;
b) Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale;
c) Stimularea procesului inovării, ca efect al implementării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltarea tehnico-economică în etapa actuală pentru redresarea economică a societăţii;
d) Studii comparative între nevoia reală de dezvoltare şi nivelurile atinse în domeniile prioritare.
e) Înscrierea în ritmurile europene de soluţionare a crizei în multiplele domenii de evoluţie;
f) Crearea unui mediu de cooperare transnaţional şi interdisciplinar pentru profilarea unei echipe performante în scopul realizării proiectelor finanţate din programele europene.

Înscriere
Înscrierea la conferinţă se face prin trimiterea lucrării în extenso la adresa de e-mail: ucdc_cercetare@yahoo.com.

În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de e-mail ale autorilor, indicând autorul de contact. Pentru fiecare comunicare se va menţiona tema conferinţei „CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII NOI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ”, ediţia a IV-a. Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucţiuni privind redactarea
Redactarea lucrării se va face respectând specificaţiile de pe site-ul http://www.ucdc.ro, respectiv:
– titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, center;
– autorii: TNR, normal, 10, right;
– afilierea autorilor: TNR, 10, normal, right;
– e-mail autori: TNR, 10, right;
– rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte;
– cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left;
– text: TNR, 10, justified;
– pagină: top 4,5 cm; bottom 4,5 cm; left 4,0 cm; right 4,0 cm; size A4; header 4,5 cm; footer 4,5 cm; maximum 6 pagini.

Lucrarea în extenso se va redacta atât în limba română, cât şi în limba engleză. Numai lucrările prezentate şi acceptate după evaluare vor fi incluse în Revista „Knowledge Horizons –Economics”, cotată BDI.

Condiţii de participare
– Acceptarea lucrărilor propuse
– Plata taxei de participare: 150 lei/lucrare. Plata taxei se face la casieria UCDC sau în contul universităţii – BRD – Calderon RO02BRDE410SV21859694100. Taxa include programul conferinţei, diplomă de participare si publicarea
articolului în Revista „Knowledge Horizons – Economics”.

Termene importante:
– Până în 10 noiembrie 2014 – trimiterea lucrărilor în extenso (în limbile română şi engleză);
– Până în 14 noiembrie 2014 – notificarea acceptării lucrărilor;
– Până în 18 noiembrie – bun de tipar şi plata taxei de participare.

I. Administrarea afacerilor
– Comerţ – servicii – turism
– Managementul calităţii în comerţ şi turism
– Managementul resurselor umane
– Dezvoltare durabilă şi dezvoltare rurală
– Marketing
– Cercetări de piaţă
– Politici şi programe de marketing

II. Finanţe-Bănci-Contabilitate
– Finanţe – Bănci
– Cibernetică şi statistică
– Modelare economică
– Economie europeană
– Contabilitate
– Contabilitate (IAS/IFRS)
– Informatică şi informatică de gestiune
– Audit financiar

III. Relaţii economice internaţionale
– Relaţii şi afaceri europene
– Tranzacţii şi negocieri internaţionale

IV. Geografie
– Geografia turismului
– Turism şi dezvoltare regională
– Turism rural

V. Alte domenii de interes
– Drept, Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Istorie, Filologie,
– Ştiinţe ale comunicării, Ştiinţe ale educaţiei.

Program
26 noiembrie – sosirea participanţilor.

27 noiembrie
8:30-9:30 – înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor şi programului conferinţei;
9:30-11:30 – deschiderea şi desfăşurarea conferinţei în plen;
11:30-12:00 – coffee break;
12:00-13:30 – continuarea lucrărilor în plen;
13:30-15:00 – pauză;
15:00-17:00 – continuarea lucrărilor pe secţiuni;

28 noiembrie
9:00-11:00 – continuarea lucrărilor pe secţiuni;
11:00-12:00 – reunire în plen; concluzii.

Lucrările conferinţei se vor susţine atât în sesiune plenară, cât şi în secţiuni paralele.

Conferinţa internaţională se va desfăşura în Bucureşti, la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, sala 130.

Toate informaţiile necesare privind sosirea participanţilor şi repartizarea lucrărilor pe secţiuni vor fi comunicate în timp util.

Persoane de contact
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu
Gabriel Ghinea
Tel: 021.330.79.00/144, 021.330.84.90/144

Preşedinţi de onoare
Prof. univ. dr. Momcilo Luburici – Preşedinte fondator Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu – Rector Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” Bucureşti
Academician Prof. univ. dr. hab. Grigore Belostecinic – Rector Academia de Studii Economice din Republica Moldova
Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc – I.N.C.E. “Costin C. Kiritescu”, Academia Română

Comitet de organizare
Prof. univ. dr. Georgeta Ilie – Prorector Cercetare
Prof. univ. dr. Valentina Zaharia – Prorector Învăţământ
Prof. univ. dr. Gheorghe Lepădatu – Director ICSM
Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu – Director adj. ICSM
Prof. univ. dr. Nicolae Neacșu – Director adj. ICSM
Prof. univ. dr. Manoela Popescu – Decan MTC Bucureşti
Prof. univ. dr. Constanţa Chiţiba – Decan REI Bucureşti
Prof. univ. dr. Luminiţa Dragne – FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Eugen Nicolaescu – Decan FBC Bucureşti
Conf. univ. dr Mihaela Agatador Popescu –FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Gianina Ancuţa Opre – FSJA Bucureşti
Conf. univ. dr. Radu Danciu – Decan Ştiinţe Economice Cluj
Conf. univ. dr. Adriana Elena Daniş – Decan REI Braşov

Comitet ştiinţific
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, Prorector, UC ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Dumitru Moldovan, Membru al Academiei Rep.Moldova
Prof. univ. dr. Serghei Grebenicov, Membru al Acad. Rep. Moldova
Prof. univ. dr. Ion Partachi, Acad.de Studii Economice a Rep.Moldova
Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, Rector al Univ. de Stat “Alecu Russo” Bălţi, Republica Moldova
Prof. univ. dr. Antonello Biagini, Prorector, Univ. Sapienza, Roma, Italia
Prof. univ. dr. Filomena Maggino, Univ. Florenţa, Italia
Prof. univ. dr. Hervé Defalvard, Univ. Paris – Est, Marne – La – Vallée, Franţa
Prof. univ. dr. Florence Benoit Rohmer, Franţa
Prof. univ. dr. Nancy Papalexandris, Univ. Economică şi Afaceri Atena, Grecia
Prof. univ. dr. Frederick H. Duncan, S.U.A.
Prof. univ. dr. Laszlo Borbas., Budapesta, Ungaria
Prof. univ. dr. Cezmi Karasu, Ankara, Turcia
Prof. univ. dr. Guido Podesta, Parlamentul European
Prof. univ. dr. Sehvor Besiroglu, Istanbul, Turcia
Prof. univ. dr. Seynep Sozen, Istanbul, Turcia
Prof. univ. dr. Jan Sadlak, UNESCO, Bucureşti
Prof. univ. dr. Pio Nodari, Trieste, Italia
Conf. univ. dr. Ala Zavadschi, Univ. “Ion Creangă, Rep.Moldova
Prof. univ. dr. Corina Ioanăş, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, UC ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Constantin Anghelache, Vicepresedinte – Societatea Română de Statistica, Vicepreşedinte A.G.E.R
Prof. univ. dr. Ionel Bostan, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria Anghelache – A.S.E. Bucureşti, Comisia Naţională de Valori Mobiliare
Prof. univ. dr. Victor Munteanu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion Stanciu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Minică Boajă, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Gheorghe H. Popescu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Prof. univ. dr. Ion Pârgaru, Universitatea Politehnică Bucureşti
Prof. univ. dr. Marin Andreica, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Felicia Stăncioiu, A.S.E. Bucureşti
Prof. univ. dr. Cristina Bălăceanu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Ileana Nicula, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Marinella Turdean, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Liliana Constantinescu, UC ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu, UC ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Mariana Rodica Ţîrlea, U.C. ”D.C.” Cluj
Conf. univ. dr. Cezar Militaru, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Narcisa Isăilă, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Camelia Pavel, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Roxana-Liliana Ionescu, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Conf. univ. dr. Bogdănel Drăguţ, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Lect. univ. dr. Andreea Lazăr, U.C. ”D.C.” Bucureşti
Lect. univ. dr. Daniel Ştefan, U.C. ”D.C.” Bucureşti.

Evenimente conexe