150 de ani de la crearea Baroului român modern. Semnificaţiile Legii nr. 1709 din 4 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocaţi. Tradiţii, prezent şi perspective / 6 decembrie 2014, București

Uniunea Naţională a Barourilor din România – UNBR, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române şi Baroul Bucureşti, organizează, cu prilejul aniversarii a 150 de ani de la apariţia primei legi moderne de organizare a profesiei de avocat în România, Legea nr. 1709/1864,
masa rotundă

150 de ani de la crearea Baroului român modern. Semnificaţiile Legii nr. 1709 din 4 decembrie 1864 pentru constituirea corpului de advocaţi. Tradiţii, prezent şi perspective

 Sala de festivităţi a Baroului Bucureşti
6 decembrie 2014
ora 09:30

Referenți:

Prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul Institutului de Cercetări Juridic “Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, cu tema: Legea pentru constituirea corpului de avocaţi din România 6 decembrie 1864: moment fondator al organizării moderne a profesiei de avocat;

Av. Ion Ilie-Iordăchescu, Decanul Baroului Bucureşti, cu tema: Evocări istorice privind afirmarea avocaturii bucureştene după aplicarea Legii nr. 1709 din 4 decembrie 1864, pentru constituirea corpului de advocaţi;

Av. dr. Traian Briciu, Directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, cu tema: Înfiinţarea, prin lege, a barourilor şi a baroului naţional – tradiţie şi actualitate privind continuitatea organizării Corpului profesional al avocaţilor în România modernă;

Av. dr. Gheorghe Florea, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România, cu tema: Aspecte privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, de la intrarea sa in vigoare şi până în prezent. Dificultăţi în interpretarea şi aplicarea unitară a legii.