Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apărarea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din România / 11 decembrie 2014, București. UPDATE: Programul

Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apărarea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din România

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, Sala Constantin Stoicescu (etajul 1)

11 decembrie 2014

Evenimentul a fost transmis LIVE pe JURIDICE.ro

La data de 10 decembrie 2014, uniunile profesionale şi barourile din Europa celebrează pentru prima oară Ziua Europeană a Avocaţilor. Decizia de a inaugura această zi, care urmează să fie sărbătorită în fiecare an, a fost luată în cadrul Consiliului Barourilor din Europa şi are ca scop promovarea valorilor comune ale avocaţilor şi a rolului lor în edificarea statului de drept.

Tema centrală, propusă de CCBE pentru a fi dezbătută anul acesta în cadrul evenimentelor legate de Ziua Europeană a Avocaţilor, este apărarea secretului profesional şi a confidenţialităţii relaţiilor avocat-client.

Această recomandare vine în contextul în care dreptul la viaţă privată şi protecţia informaţiilor cu caracter personal sunt din ce în ce mai ameninţate de supravegherea în masă exercitată de guverne. Avocaţii au un rol fundamental în apărarea drepturilor cetăţenilor şi fără garanţia confidenţialităţii datelor oferite de client, încrederea în justiţie şi statul de drept au de suferit.

Urmând recomandarea CCBE, Uniunea Naţională a Barourilor din România va organiza pe 11 decembrie o conferinţă cu tema ”Rolul legal al avocatului într-un stat de drept cu privire la apărarea vieţii private şi a secretului profesional. Situaţia din România”, în cadrul căreia vor avea loc prezentări şi dezbateri pe marginea provocărilor legislative legate de această temă.

Vor fi invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Institutului Naţional al Magistraturii, ai Ministerul Justiţiei şi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parlamentari, avocaţi, reprezentanți ai Ministerului pentru Societatea Informaţională, cadre universitare şi jurnalişti.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

14:00-14:15 – Deschiderea lucrărilor

14:15 – 16:30 Prezentarea comunicărilor:
– Avocat dr. Gheorghe Florea, Preşedintele UNBR, cu tema: Perspectivele evoluţiei legislative la nivelul Uniunii Europene şi în plan naţional în ceea ce priveşte secretul profesional şi confidenţialitatea comunicărilor dintre avocat şi client. Preocupări actuale privind secretul profesional în cadrul profesiei de avocat în România,
– Procuror Gheorghe Muscalu, Vicepreşedintele Consiliului Superior a Magistraturii, cu tema: Metodele speciale de supraveghere sau cercetare / viaţa privată a persoanei într-un stat de drept
– Judecător dr. Rodica Aida Popa, reprezentantul României la CCJE, cu tema: Standarde actuale privind calitatea, integritatea şi păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului şi avocatului român în înfăptuirea actului de justiţie în materie penală. Aspectele de noutate a reglementării referitoare la metodele de supraveghere în procesul penal român (art. 138-153 din Codul de procedură penală), în raport cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
– Procuror Ioana-Bogdana Albani, Procuror şef al serviciului de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice – DIICOT, cu tema: Analiza şi colectarea datelor din mediul digital
– Judecător dr. Andreea Simona Uzlău, cu tema: Consideraţii privind garanțiile procesual penale în materia respectării confidenţialităţii relaţiei avocat – client, în raport de unele procedee probatorii 
– Avocat dr. Andrei Săvescu, cu tema: Asigurarea securităţii juridice a actelor avocaţilor în cloud
Moderator: Emil Hurezeanu

16:30-16:45 – Pauză de cafea

16:45-18:30 – Discuţii pe podium – sesiune de dezbatere asupra tematicii abordate în cadrul comunicărilor

18:30-18:45 – Închiderea lucrărilor

TEMATICA
– Supravegherea în masă şi rolul avocatului în protecţia intereselor cetăţenilor
– Secretul profesional, confidențialitatea comunicărilor între avocat și client – garanție esențială a unui proces echitabil și impartial
– Ameninţări actuale la adresa confidenţialităţii relaţiilor avocat-client
– Propuneri de reglementări privind apărarea secretului profesional în contextul următoarelor reglementări privind protecția datelor dar și retenția datelor
– Aspecte de drept comparat cu privire la privilegiul avocatului
– Poziţia avocaţilor europeni CCBE cu privire la pachetul de reforme a legislatiei privind protecţia datelor
– Perspective ale legislaţiei europene în domeniul protecţiei datelor şi al reţinerii datelor
– Publicitatea si secretul profesional
– Altele