Expert achiziţii publice. Elemente de noutate aduse de Directivele europene în domeniul achiziţiilor publice / 15-18 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Expert achiziţii publice
Elemente de noutate aduse de Directivele Europene în domeniul achiziţiilor publice,
reguli stabilite prin instrumente de prevenţie și monitorizare

Hotel Rina Sinaia
15-18 ianuarie 2015

Motto: ”Pentru a lua decizii deştepte, trebuie să ţinem cont nu numai de lumea aşa cum este ea acum, ci şi de lumea așa cum va fi ea în viitor” – Isaac Asimov

Traineri: Gelu CAZAN, Consultant achiziţii publice, Director General Ceparu & Irimia Consulting; Specialişti din cadrul ANRMAP; Specialişti CNSC.

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, Cod COR 214946, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să faca dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

Tematica:
1. Noutăţi legislative în domeniul achiziţiilor publice:
– directivele europene privind achiziţiile publice şi concesiunile: elemente de noutate;
– modificările OUG nr. 34/2006 şi ale HG nr. 925/2006; OUG nr. 51/2014 – analiză;
– instrucţiunile ANRMAP privind obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică.
2. Respectarea programului anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind valoarea estimată.
3. Metode de evaluare practice, pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor care prezintă interes. Lucrări practice.
4. Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv reguli și excepţii.
5. Documentaţia de atribuire/de concurs/descriptivă; standarde de calitate şi Eticheta ecologică.
6. Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor. Derularea procedurilor; evaluarea ofertelor.
7. Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului/obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică.
8. Acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului.
9. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP, noutăți legislative.
10. Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese / criteriile discriminatorii / aplicarea procedurii accelerate / încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).
11. Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.
12. Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice, prevenire şi chei de verificare.
13. Analiza principiilor ce stau la baza fundamentării unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii, în cadrul unei proceduri de atribuire.
14. Soluţionarea litigiilor şi căi de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC; măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; măsurile de contestare a procedurilor de achiziție publică în faţa instanţelor judecătoreşti.
15. Abordări practice la problemele privind:
– parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante;
– posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal;
– modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii;
– facilitarea accesului la piaţa achiziţiilor, pentru IMM-uri;
– documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. practică;
– împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
– plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de părţile contractante;
– conflictul de interese, favoritismul şi corupţia – îmbunătățirea măsurilor existente împotriva riscurilor și măsuri pentru protecții suplimentare.
16. Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe