Gestiunea şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului / 15-18 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Gestiunea şi administrarea patrimoniului public şi privat al statului

Hotel Rina Sinaia
15-18 ianuarie 2015

Obiective: Cursul se adresează persoanelor din cadrul instituțiilor publice care au în atribuțiuni evidenţa patrimoniului public şi privat al statului, gestiunea și administrarea de bunuri din patrimoniul public şi privat, administrarea creanţelor bugetului în funcţie de legislaţia în domeniu, celor care organizează evidenţa contabilă analitică și sintetică în cadrul compartimentelor financiar-contabile, consultanţilor şi celor care-şi desfășoară activitatea în cadrul departamentelor de achiziţii publice.

Traineri: Specialişti în controlul gestiunii și administrării patrimoniului din cadrul MFP și ANFP, practicieni în dreptul administraţiei publice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupația „MANAGER”, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

Tematica:
1. Evaluarea bunurilor la intrarea/ieşirea din patrimoniu.
2. Reevaluarea şi amortizarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice.
3. Domeniul public al statului și al unităţilor administrativ-teritoriale. Regimul juridic al bunurilor care fac parte din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
4. Închirierea şi concesionarea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.
5. Trecerea bunurilor din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi invers.
6. Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
7. Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice. Atribuirea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
8. Derularea contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi prestări de servicii.
9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
10. Categoriile de persoane și atribuțiile lor în gestionarea patrimoniului public, respectiv privat al statului.
11. Gestionarea parcului auto.
12. Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrării/scoaterii de bunuri din gestiune. Răspunderea gestionarilor.
13. Declasarea/casarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe, precum şi valorificarea acestora. Limitele legale şi condiţiile de acordare a perisabilităţilor.
14. Transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
15. Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii.
16. Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii.
17. Colaborarea cu agenții economici, societățile bancare, alte instituții publice etc.; comunicare, documente și raportări.
18. Răspunderea legală privind gestionarea și administrarea patrimoniului instituțiilor publice.
19. Aplicații practice.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE
tel: 0753.025.995
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe