Managementul resurselor umane. Legislaţie şi politici manageriale aplicate / 15-18 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Managementul resurselor umane
Legislaţie şi politici manageriale aplicate

Hotel Rina Sinaia
15-18 ianuarie 2015

Obiective: Cursul este interactiv, bazat pe aspecte practice şi oferă participanţilor soluţii privind problematica resurselor umane, analiza instrumentelor de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane, precum şi analiza documentelor de bază privind: organigrama, regulamentul de ordine interioară, strategia de recrutare, strategia de motivare, fişa postului, sistemul de evaluare, strategia de formare şi dezvoltare.

Traineri: O echipă formată din Maria LEANCĂ – specialist Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Eduard NICOLAU – Inspector de muncă, Direcția control relații de muncă, MMFPSPV, experți care dețin o experiență practică îndelungată în programe de dezvoltare organizațională pe diferite teme în materia resurselor umane şi care vor realiza o selecţie armonioasă a celor mai importante subiecte legislative ale momentului.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupația ”INSPECTOR RESURSE UMANE”, Cod COR 333304 sau ”MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

Tematică:
1. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă; CIM pe durată determinată/perioada de probă/timp parţial – studii de caz. Noi situaţii ce pot determina suspendarea CIM; modificări ce vizează situaţiile de dificultate economică prin care trece angajatorul.
2. Concedierea – întocmirea documentaţiei pentru fiecare speţă, prin exemple practice.
3. Timpul de muncă: durata timpului de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, norma de muncă, repausuri.
4. Salarizarea: metode de calcul pornind de la salariul de bază, plata salariului, fondul de garantare.
5. Munca suplimentară: modificarea termenelor privind compensarea orelor suplimentare/noutăţi legislative privind constituirea unui cont din care angajatorul poate compensa în avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.
6. Clauza de neconcurenţă: renunţarea la clauză, implicaţiile acestei prevederi;
7. Evaluarea performanţelor angajaţilor şi plata variabilă. Metode de evaluare. Formarea profesională.
8. Codul Muncii versus Noul Cod de Procedură Civilă, în aplicarea Legii nr. 40/2011.
9. Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor. Conflictele de muncă şi răspunderea juridică; concilierea situaţiilor conflictuale, cercetarea abaterilor disciplinare şi soluţionarea lor. Conflictul de interese: analiza şi aplicabilitatea clauzelor specifice. Regulamentul intern: clauzele obligatorii şi cele facultative – analiză.
10. Asigurările sociale în anul 2015. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
11. REVISAL – simulare proceduri de angajare, concediere şi modificare contract de muncă (ultimele prevederi din Codul Muncii). Înregistrări în REVISAL, cazuri speciale. Întocmirea documentelor statistice şi centralizatoare. Gestionarea şi arhivarea documentelor.
12. Vechimea în muncă – evidenţă şi modalităţi de justificare.
13. Întocmirea dosarului de pensionare; întocmirea documentelor pentru orice formă de pensionare.
14. Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat.
15. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, asigurărilor de şomaj şi pentru asigurările de sănătate.
16.Răspunderea: răspunderea şi cercetarea disciplinară, răspunderea patrimonială, răspunderea contravenţională, răspunderea penală.
17. Practica judiciară în materia litigiilor de muncă şi jurisdicţia muncii: competenţa materială şi teritorială, reguli speciale de procedură şi termenele de sesizare a instanţelor.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Oana Maria MAFTEI
tel: 0753.025.996
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe