Managementul riscului şi guvernanţa corporativă / 15-18 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Managementul riscului şi guvernanţa corporativă
Riscuri şi soluţii în aplicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit

Hotel Rina Sinaia
15-18 ianuarie 2015

Obiective: Cursul se adresează auditorilor, managerilor, persoanelor cu atribuţii de control, evaluatorilor, persoanelor responsabile cu implementarea, gestionarea şi dezvoltarea SCIM, echipei de gestionare a riscurilor şi prezintă, analizează şi recomandă principiile practice privind evoluţia şi eşecurile posibile ale guvernanţei, bunele practici în aplicarea principiilor europene. Evenimentul se adresează în acelaşi timp şi managerilor de proiect, pentru care expertiza lectorului oferă o abordare a managementului riscului în mod structurat, pentru fiecare etapă a acestuia.

Trainer: Marius Gabriel TOMOIALĂ, specialist în control, audit şi managementul riscului, Preşedinte al Comisiei de Pregătire Profesională – AAIR.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C. pentru ocupaţia ”INSPECTOR DE RISC”, Cod COR 241247. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare.

Tematica:
1. Managementul riscului
– managementul riscului ca parte a sistemului de control intern/managerial. Identificarea şi evaluarea riscurilor specifice;
– conceptele de bază ale managementului riscului. Prezentare şi analiză a: COSO I, COSO ERM (Enterprise Risk Management) şi SR ISO 31000/2010; Gruparea riscurilor pe categorii. Exemple de categorii de riscuri;
– gestionarea procesului de colectare a evenimentelor de risc operaţional. Implementarea răspunsului la risc;
– monitorizarea limitelor de expunere la riscuri; calcularea, monitorizarea şi previzionarea indicatorilor de risc;
– impactul asupra obiectivelor în cazul materializării riscului/evaluarea expunerii la risc;
– implementarea metodologiilor, în administrarea riscurilor. Întocmirea raportărilor interne de risc specifice;
– relaţia dintre managementul riscului şi controlul intern/managerial. Exemple de erori în formularea, evaluarea şi gestionarea riscurilor, precum şi modul de corectare;
– exemple practice privind modelul clasic/modelul bazat pe risc rezidual. Comparaţii şi analize între cele două modele;
– organizarea procesului de management al riscului. Responsabilităţile personalului de conducere şi de execuţie în cadrul managementului riscului; organizarea şi implementarea sistemului de management al riscului şi procedura de completare a “Registrului riscurilor”;
– aplicaţii privind modelul clasic 3×3 şi/sau 5×5 şi modelul bazat pe risc rezidual;
– interacţiunea cu managementul general, cu activităţile de audit şi controlul intern.
2. Guvernanţa corporativă
– conceptul de guvernanţă corporativă de la abordare la aplicabilitate;
– principalele modele privind guvernanţa corporativă; principiile guvernanţei;
– consiliul de administraţie şi managementul de execuţie; criterii de selecţie, atribuţii şi exemple practice privind revocarea personalului de conducere;
– raportările externe. Indicatorii de monitorizare a performanţelor;
– elementele componenete ale guvernanţei corporative vs. auditul procesului de guvernanţă;
– comitetul de audit, bune practici, etică şi integritate.
3. Riscuri şi soluţii în aplicarea normelor generale privind exercitarea activității de audit intern
– corelaţia cu registrul riscurilor; evaluare şi analiza riscurilor;
– riscurile în activitatea de audit, aduse de modificările introduse de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (H.G. nr. 1086/2013);
4. Soluţii şi lucrări practice privind:
– metodologia de elaborarea planului multianual/anual de audit intern;
– metodologia şi tipurile de misiuni de asigurare; comparaţie între auditul de regularitate, sistem şi auditul performanţei;
– elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei (FIAP). Practica erorilor posibile şi corecţia;
– elaborarea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI); revizuire documente, constituirea dosarului de audit, rapoarte, urmărirea recomandărilor şi monitorizarea implementării recomandărilor formulate.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Iuliana UNGUREANU
tel: 0753.025.984
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe