Conferința Națională de Drept Comercial 2014. Ediția a IV-a / 6-7 iunie 2014, Timișoara. UPDATE: Programul

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, în colaborare cu

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,

organizează

Conferința Națională de Drept Comercial 2014.
Ediția a IV-a
Restructurarea întreprinderii.
Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței

Timişoara
6-7 iunie 2014

Acreditare INPPA: 15 ore de pregătire profesională
Acreditare INPPI: 12 ore de pregătire profesională

UPDATE: Programul:
Vineri, 6 iunie 2014

8:30-9:00 Înregistrarea participanților
9:00-9:30 Deschiderea conferinței

9:30-11:00
Moderator: Radu Bufan
Stanciu D. Cărpenaru, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Profesioniștii – destinatarii procedurii insolvenței
Ion Turcu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: A treia încercare. O metodă de reorganizare nereglementată în legislația insolvenței din România
Gheorghe Piperea, Universitatea din București: Prevenția insolvenței prin mijloace extrajudiciare
Radu Catană, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Eficiență și efectivitate în dreptul insolvenței

11:00-11:30 Pauză de cafea

11:30-13:00
Moderator: Lucian Bercea
Șerban Diaconescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Codul civil și noua Lege a insolvenței. Posibile interferențe
Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Divizarea parțială a societății în insolvență în cadrul planului de reorganizare
Ioan Schiau, Universitatea „Transilvania” Brașov: Avatarul desprinderii reglementate de art. 2501 din Legea societăților. Divizarea și majorarea capitalului
Cristian Gheorghe, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Nulitatea operațiunii de fuziune și divizare

13:00-14:00 Pauză de prânz

14:30-16:00
Moderator: Radu Catană
Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara: Poziția creditorilor bugetari în procedurile de prevenire a insolvenței și în in insolvență
Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara: Conversia creanțelor în capital social: implicații asupra restructurării întreprinderii
Titus Prescure, Universitatea „Transilvania” Brașov: Despre regimul juridic al majorării capitalului social al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, aflate în procedura de insolvență, prin compensarea unor creanțe ale terților asupra acestora
Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova: Regimul juridic al deținerilor temporare de părți sociale și acțiuni de către instituțiile de credit

16:00-16:30 Pauză de cafea

16:30-18:00
Moderator: Lucian Săuleanu
Florin Moțiu, Ministerul Justiţiei / Universitatea de Vest din Timișoara: Contractul de leasing în procedura insolvenței: sprijin sau barieră pentru restructurare?
Marcela Comșa, Ministerul Justiției / Curtea de Apel Brașov: Finanțarea în cadrul procedurii insolvenței
Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj-Napoca: Este posibilă restructurarea întreprinderii prin insolvență?
Marian Bratiș, Curtea de Apel Timișoara: Obligațiunile, reportul, fiducia și refinanțarea creditului neperformant: operațiuni juridice de prevenire a insolvenței și de redresare a debitorului insolvent
Ștefan Lucaciuc, Curtea de Apel Timișoara: Decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare

Sâmbătă, 7 iunie 2014

9:00-11:00
Moderator: Florin Moţiu
Ciprian Păun, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Societăți listate pe piața de capital în dificultate. Soluții și strategii de redresare
Viorel Pașca, Universitatea de Vest din Timișoara: Implicațiile noului Cod penal asupra infracțiunilor de bancrută
Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara: Influența grupului de societăți asupra procedurii colective
Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara: Restructurările în grupurile de societăţi. Conexiuni inevitabile
Silvana Sermer, CITR: „Superprioritatea” – garantarea finanțării în companiile în insolvență

11:00-11:30 Pauză de cafea

11:30-13:00
Moderator: Lavinia Tec
Vasile Nemeș, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Participarea soților la constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale
Claudia Roșu, Universitatea de Vest din Timișoara: Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a unei întreprinderi
Emod Veress, Universitatea „Sapientia” Cluj-Napoca: Reorganizarea societăților în insolvență și achizițiile publice
Cristian Clipa, Universitatea de Vest din Timișoara: Aspecte juridice sensibile ale lichidării patrimoniului întreprinderilor publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale ajunse în stare de criză financiară sau în stare de insolvenţă
Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara: Observaţii asupra propunerii de modificare a Regulamentului nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

13:00-14:00 Pauză de prânz

14:30-16:00
Moderator: Radu Bufan
Daniela Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara: Inventarul în procedura insolvenței: utilitate și necesitate pentru redresarea întreprinderii
Florentina Folea, ABA Consulting: Codul insolvenței – modificările aduse regimului juridic al contractelor debitorului insolvent
Csaba Bela Nasz, Curtea de Apel Timișoara / Universitatea de Vest din Timișoara: Proceduri de prevenire a insolvenței: mandatul ad-hoc și concordatul preventiv
Alina Oprea, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Transferul internațional de sediu social
Diana Ungureanu, Institutul Național al Magistraturii: Centrul intereselor principale ale debitorului. Incertitudini și posibile soluții
Ionița Cochințu, Curtea Constituțională: Perspectiva codificării procedurilor de insolvență – între necesitate și limite constițutionale

***

La manifestare participă profesori şi cercetători de la instituţii de învăţământ şi cercetare de prestigiu din România, precum și magistraţi, avocaţi, practicieni în insolvenţă interesaţi de dezbaterile care se vor înscrie în cadrul temei Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței.

Printre intervenienţii care au confirmat participarea se numără Stanciu D. Cărpenaru, Ion Turcu, Gheorghe Piperea, Radu Catană, Șerban Diaconescu, Sergiu Golub, Ciprian Păun, Lucian Săuleanu, Cristian Gheorghe, Titus Prescure, Ioan Schiau, Radu Bufan, Lucian Bercea, Florin Moţiu, Lavinia Tec, Cristian Clipa, Sergiu Popovici.

Înregistrarea participanţilor se face prin e-mail la adresa conference@drept.uvt.ro.

Taxa de participare în cuantum de 200 lei se plătește în contul RO32BTRL03601205J74582XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Timişoara, al Asociației Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timișoara, cu sediul în Timişoara, B-dul Eroilor nr. 9A, CIF 24629157, cu specificaţia „Taxă participare CNDC 2014”.