Aplicații tehnice pentru e-University / 25 ianuarie 2015, București

Centrul de Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul Universității Româno-Americane
organizează concursul

Aplicații tehnice pentru e-University

București
25 ianuarie 2015

Concursul ”Aplicații software pentru e-university” are în vedere realizarea de aplicații software de tipul e-University, adică aplicații care să îmbunătățească activitățile sau serviciile oferite studenților/cadrelor didactice din mediul universitar.

Exemple de aplicații:
a) Orar (o aplicație cu suport online și/sau mobile, care să ofere studenților și cadrelor didactice posibilitatea de a-și gestiona activitățile din cadrul universității;
b) Catalog (o aplicație cu suport online și/sau mobile, care să ofere studenților și cadrelor didactice posibilitatea consultării notelor și a informațiilor despre examene/teste/proiecte)
c) Caietul cadrului didactic (o aplicație cu suport online și/sau mobile, care să ofere studenților și cadrelor didactice posibilitatea de a-și consulta/gestiona prezențe, bonusuri și orice alte informații legate de activitățile didactice).

Condiții pentru înscrierea participanților

Condiții generale:
1. Toţi participanţii la concurs trebuie să facă parte din grupul ţintă.
2. Acceptarea înscrierii la concurs este condiţionată de existenţa dosarului complet cu documentele aferente persoanelor care fac parte din grupul ţintă (Formular de înscriere, Declaraţii, Copie CI, Copie ultima diplomă, Adeverinţă de student).
3. La înscrierea participanţilor la concurs nu se vor face niciun fel de discriminări, asigurându-se condiţiile pentru îndeplinirea obiectivului privind egalitatea de şanse
4. Înscrierea la concurs se poate face doar în perioada menţionată.
5. Participanții la concurs vor respecta regulamentul de concurs întocmit de organizatori.

Condiții specifice:
1. Proiectele trebuie să conțină o aplicație software, însoțită de documentație.
2. Aplicațiile software trebuie să adreseze o problemă de tipul e-university (informatizarea unui proces sau a unui serviciu din cadrul unei universități sau îmbunătățirea unei soluții deja existente în universitate).
3. Documentația care însoțește proiectul trebuie să descrie, în detaliu, funcționalitatea soluției software propuse, precum și o trecere în revistă a tuturor tehnologiilor, uneltelor software și algoritmilor utilizați. De asemenea, în cazul proiectelor elaborate în echipă, din documentație trebuie să reiasă contribuția fiecărui membru al echipei.
4. Proiectele trebuie să fie originale.
5. Proiectele pot fi elaborate individual sau în echipe de maximum 3 studenți din grupul țintă.

Calendarul concursului
5–18 ianuarie 2015: Înscrierea participanților
18–23 ianuarie 2015: Evaluarea lucrărilor, stabilirea finaliștilor și organizarea finalei.
25 ianuarie 2015: Desfășurarea evenimentului pentru evaluarea finală, anunțarea câștigătorilor și acordarea premiilor.

:: Metodologia pentru organizarea concursului

Cei interesați se pot înscrie la adresa de e-mail: csi@rau.ro.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului “ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii“, POSDRU/156/1.2/G/132920, implementat de Universitatea Româno-Americană în colaborare cu Centrul de Resurse Juridice. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Evenimente conexe