Cursul Intensiv de Raţionament Logic pentru Examenele de Admitere în Magistratură / 13-15 februarie 2015, București

Academia de Cursuri LUPU & PARTNERS
organizează

Cursul Intensiv de Raţionament Logic pentru Examenele de Admitere în Magistratură

București
13-15 februarie 2015

Proba de Raţionament Logic este foarte importantă şi este o probă eliminatorie în cadrul examenelor de admitere.

Acest curs oferă participanţilor dezvoltarea gândirii logice, a gândirii analitice, capacitatea de înţelegere a unui text scris, capacitatea de argumentare rapidă, într-un cadru profesionist, prin proceduri de organizare a tematicii de concurs, tehnici de învăţare, metode de abordare a grilelor de concurs, aplicaţii şi dezbateri.

Aplicaţiile practice se bazează pe grilele folosite la concursul de admitere în magistratură, precum și pe alte teste.

Structura Cursului
– exerciții gândire logică
– evaluează capacitatea candidatului de a înţelege, analiza şi argumenta textul dat
– înţelegerea unui text scris
– evaluează capacitatea candidatului de a citi şi înţelege texte complexe, precum și capacitatea de raţionare
– exerciţii de gândire analitică
– testează capacitatea de înţelegere a unor structuri de relaţii, stimulând capacitatea de analiză detaliată a relaţiilor.

În ultima zi, va fi simulat examenul de admitere. La final, va fi analizată experienţa cadidaților de la examen şi va fi oferit feedback personalizat fiecărui participant. Examenele de la simulare sunt o parte importantă a pregătirii pentru examen şi nu testează numai cunoştinţele teoretice, ci şi comportamentul individului per ansamblu când este pus într-o situaţie de importanţă majoră pentru el.

Lectori
Echipa de lectori este formată din practicieni specialişti în domeniul psihologiei, psihosociologiei şi psihoterapie analitică, logicieni, cu o bogată experienţă în formare.
Sorin Costreie este lector la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, autor al Ghidurilor de rezolvarea a testelor de verificare a raţionamentului logic din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional de Magistratură (Editura Beck) şi co-autor al manualului de Logică şi Argumentare (Editura Humanitas).
Sorin Costreie a publicat diverse studii şi lucrări de specialitate în volume şi reviste internaţionale şi în prezent predă cursul de Dezbatere, Argumentare şi Gândire critică la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii din Bucureşti.

Beneficii
– acces la cei mai buni experţi
– pregătire performantă şi adaptată nevoilor participanților
– locaţie de curs ultramodernă
– comunitate formată din persoane cu interese comune
– diplomă de participare
– cazare pe durata cursurilor.

Înscrierea şi rezervarea locului se face prin completarea fişei de înscriere online + trimiterea unei copii CI/BI pe adresa de e-mail alexandra@lupupartners.ro.

Persoana de contact
Alexandra Constantinescu
tel: 0766.056.807/021.367.00.70
e-mail: alexandra@lupupartners.ro

Evenimente conexe