Cursul Probă Interviu pentru Examenele de Admitere în Magistratură, Barou şi Notariat / 6-8 februarie 2015, București

Academia de Cursuri LUPU & PARTNERS
organizează

Cursul Probă Interviu pentru Examenele de Admitere în Magistratură, Barou şi Notariat

București
6-8 februarie 2015

Acest curs este în aşa fel conceput încât să permită participanților să intre în atmosfera interviului propriu-zis. La fel ca şi proba de Raţionament Logic, proba Interviului este eliminatorie în cadrul examenului de admitere.

Pe parcursul cursului, vor fi exersate tehnici de prezentare, argumentare şi de comunicare, scopul fiind acela de a evidenţia trăsăturile de personalitate şi a tipurilor de reacţii, precum şi comportamentul pe care l-ar manifesta candidatul în contextul mediului profesional.

Structura cursului
– exerciţii şi simulări de prezentare la examen;
– evitarea celor mai frecvente greşeli pe care le fac candidaţii la interviu;
– exerciţii de reglare a tonalităţii vocii;
– tehnici de controlare a emoţiilor.

În ultima zi, va fi simulat examenul de admitere. La final, va fi analizată experienţa cadidaților de la examen şi va fi oferit feedback personalizat fiecărui participant. Examenele de la simulare sunt o parte importantă a pregătirii pentru examen şi nu testează numai cunoştinţele teoretice, ci şi comportamentul individului per ansamblu când este pus într-o situaţie de importanţă majoră pentru el.

Obiectivul general al cursului:
– familiarizarea cu metoda interviului în domeniul recrutării şi selecţiei de personal în sistemul juridic.

Obiective specifice ale cursului:
– perfecţionarea şi dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în aplicarea unor tehnici şi metode de evaluare a personalului din structurile sistemului juridic.

Programa analitică a modulului:
– etic şi deontologic în exercitarea profesiilor din domeniul juridic
– elemente de comunicare verbală, non-verbală şi para-verbală în timpul interviului de selecţie. Decodarea mesajelor nonverbale
– scenariul interviului. Actorii şi rolul lor în eficacitatea şi dezvoltarea organizaţiei
– metoda observaţiei în psihologia resurselor umane. Fişa de observaţie a comportamentului candidatului pe postul scos la concurs.

Lectori
Echipa de lectori este formată din practicieni specialişti în domeniul psihologiei, psihosociologiei şi psihoterapie analitică, logicieni, cu o bogată experienţă în formare.
Expert psiholog definitiv Ruxandra Folostina
Ruxandra Folostina este Psiholog cu drept de liberă practică, psiholog specialist, atestat profesional, în condiţiile Legii nr. 213/2004, în specialitatea psihologie educaţională.
Este licenţiată a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, promoţia 2004.
Doctor în Psihologie al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti din 2011.
Cadru didactic titular al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, la disciplinele: Programe de comunicare şi limbaj augmentativ, Metodologia cercetării psihopedagogice, Managementul educaţiei speciale. Specialist evaluare şi intervenţie clinică la persoanele cu nevoi speciale.
Visiting professor la Universitatea din Limerick (Irlanda), precum şi la Universitatea din Barcelona (Spania).

Beneficii
– acces la cei mai buni experţi
– pregătire performantă şi adaptată nevoilor participanților
– locaţie de curs ultramodernă
– comunitate formată din persoane cu interese comune
– diplomă de participare
– cazare pe durata cursurilor.

Înscrierea şi rezervarea locului se face prin completarea fişei de înscriere online + trimiterea unei copii CI/BI pe adresa de e-mail alexandra@lupupartners.ro.

Persoana de contact
Alexandra Constantinescu
tel: 0766.056.807/021.367.00.70
e-mail: alexandra@lupupartners.ro

Evenimente conexe