Managementul comunicării, relaţiilor publice şi situaţiilor de criză / 22-25 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Managementul comunicării, relaţiilor publice şi situaţiilor de criză

Hotel Rina Sinaia
22-25 ianuarie 2015

Obiective
Cursul se adresează managerilor, departamentelor/compartimentelor de comunicare din cadrul ministerelor, primăriilor, consiliilor judeţene, departamentelor de resurse umane, managerilor de proiecte, celor care doresc să dezvolte o activitate în PR sau să se perfecţioneze în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării.

Lectori: Cătălina RADU – Specialist în comunicare şi relaţii publice, Master of Business Administration, consultant de top, profesor ASE Bucureşti.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia SPECIALIST ÎN RELAŢII PUBLICE, COD COR 243201, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
Crearea şi întreţinerea imaginii publice a instituţiei/organizaţiei.
Comunicarea şi identitatea organizaţiei:
– procesul de construire a identităţii organizaţiei. Managementul imaginii organizaţiei;
– comunicarea internă: forme ale comunicării interne şi utilizarea lor eficientă.
Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională – schema comunicării şi elementele componente.
Comunicarea interpersonală:
– barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depăşire a lor;
– persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală. Aplicaţii practice.
Tipuri de comunicare şi analiza lor:
– comunicarea scrisă / comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie);
– comunicarea nonverbală, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor.
Rolul relaţiilor publice în dezvoltarea organizaţiei:
– realităţile şi funcţiile relaţiilor publice – componente şi activităţi ale relaţiilor publice; construirea strategiilor şi canalele de comunicare;
– tactici şi tehnici care fac eficiente strategiile de relaţii publice; tipuri de instrumente ale relaţiilor publice.
Adaptarea instrumentelor de relaţii publice la comunicarea cu diferite tipuri de public:
– comunicarea cu presa: comunicatul de presă; ştirea de presă; dosarul de presă; evenimentul de presă. Instrumente folosite în comunicarea cu autorităţile.
Comunicarea de criză şi rolul managerului:
– sistemul de gestionare al crizelor prin comunicare şi relaţii publice. Evoluţia procesului de comunicare pe timpul crizei. Reguli de bază pentru elaborarea unui mesaj de către manager.
Managementul situaţiilor de risc în sistemul comunicării şi al relaţiilor publice.
Negocierea ca formă de comunicare managerială. Tehnici de comunicare (verbale şi nonverbale) utilizate în negociere.
Liberul acces la informaţiile de interes public – Legea nr. 544/2001.
Mijloacele de informare în masă: informaţia; ştirea şi articolul de presă; comunicatul de presă; conferinţa şi briefingul de presă.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Crenguţa CĂLIN GHIOC
tel: 0753.025.987
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe