Managementul de top al serviciilor de sănătate / 12-15 februarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Managementul de top al serviciilor de sănătate
Fonduri, control, evaluare şi audit în sfera serviciilor medicale

Hotel Rina Sinaia
12-15 februarie 2015

Trainer: Prof. ass. dr. ec. Radu VALENTIN – Specialist în management şi audit din cadrul Ministerului Sănătăţii

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia MANAGER, Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

Tematica:
– Principii, funcţii şi metode practice, utilizate în managementul şi leadership-ul sistemului de sănătate.
– Criterii de performanţă pe baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen (OMS nr. 112/22.01.2007, OMS nr. 286/28.03.2012).
– Metodologia de calcul a indicatorilor de performanţă ai managerilor de spitale (OMS nr. 1490/27.08.2008).
– Modalităţi de finanţare a sistemelor de sănătate – concepte şi metode utilizate în economia sanitară.
– Evaluarea medicală şi economică a acţiunilor şi a serviciilor de sănătate: metode, aplicaţii.
– Evaluarea performanţelor serviciilor medicale ambulatorii.
– Aprecierea gradului de satisfacţie a populaţiei privind serviciile de sănătate.
– Coordonare şi comunicare în sistemul sanitar: competenţe cu privire la auditarea coordonării şi comunicării.
– Formularea unor elemente de audit referitoare la coordonare.
WORKSHOP – Raportarea şi evaluarea implementării sistemului de control intern/managerial în sănătate
– Decizia managerului entităţii publice din sistemul sanitar, privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM.
– Cadrul de control COSO – cerinţele OMFP nr. 946/2005.
– Emiterea deciziei interne privind desfăşurarea activităţilor specifice angajamentelor, lichidării, ordonanţării de plată, plăţilor (ALOP), urmărind fluxul documentelor.
– Stabilirea legăturii dintre controlul financiar preventiv şi controlul intern/managerial, potrivit Standardului nr. 22 ”Strategii de control” din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 946/2005 actualizată şi republicată.
– Standardul 24-25: Auditarea şi evaluarea.
– Aplicaţii practice şi studii de caz – teme tratate prin alternarea elementelor reglementate prin noile modificări legislative, cu cele practice.

Taxa de participare:
780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe