Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificate / 22-25 ianuarie 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Managementul şi gestiunea informaţiilor clasificate

Hotel Rina Sinaia
22-25 ianuarie 2015

Obiective
Dezvoltarea capacităţii de gestionare a protecţiei informaţiilor clasificate în sfera de activitate a cursanţilor şi familiarizarea cu cadrul legislativ şi instituţional în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor clasificate. Se are în vedere însuşirea principiilor managementului activităţilor de pregătire, desfăşurare, control şi îndrumare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

Lectori: prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, managementul resurselor, consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia MANAGER, COD COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
1. Principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor clasificate.
2. Caracterizarea informaţiilor în format electronic din punct de vedere al securităţii acestora.
3. Prezentarea cadrului de reglementare şi autorităţile competente.
4. Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile.
5. Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management.
6. Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.
7. Managementul informaţiilor clasificate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informaţiilor vehiculate în format electronic (INFOSEC).
8. Sisteme de management al informaţiilor şi riscurilor de securitate: disfuncţii, vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului.
9. Soluţii de rezolvare a controversei dintre mass-media şi apărătorii de secrete; parcurgerea paşilor medierii conflictelor şi crizelor generate de slaba gestionare a informaţiilor.
10. Informaţii clasificate: limite ale accesului la informaţii, nevoia de securitate a informaţiilor, informaţia clasificată – suport al strategiei de securitate, stadiul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul securităţii informaţiilor.
11. Sistemul de securitate a informaţiilor clasificate – coordonate comune: NATO şi Uniunea Europeană, Sistemul de securitate al informaţiilor clasificate în România: Autoritatea Naţională de Securitate a informaţiilor clasificate – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, autorităţi abilitate de securitate, organizarea securităţii informaţiilor în cadrul unei instituţii sau companii, compartimente specializate pentru gestionarea informaţiilor clasificate.
12. Managementul incidentelor de securitate: definirea incidentului de securitate, compromiterea informaţiilor clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii naţionale clasificate, soluţionarea incidentelor de securitate în care sunt implicate informaţii NATO/UE clasificate.

Taxa de participare: 780 lei/participant.
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Iuliana UNGUREANU
tel: 0753.025.984
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe