Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor / 27 februarie 2015, Constanța

* Evenimentul a fost transmis LIVE în această pagină

Uniunea Naţională a Barourilor din România
Barourile Constanța, Galați, Tulcea, Brăila, Vrancea,
Institutul Naţional pentru Pregătirea și Perfecţionarea Avocaţilor (INPPA),
Centrul Teritorial Galați al INPPA,
Consiliul Superior al Magistraturii,
Reprezentantul României la CCJE,
Curtea de Apel Constanța și Curtea De Apel Galați
organizează conferința

Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Aspecte teoretice şi practice ale judecătorului în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor

Hotel Ibis, Sala de Conferinţe
Constanța
27 februarie 2015, ora 10:00

Debutul anului judiciar român, în context european, a reprezentat un moment marcant pentru o nouă dimensiune a cooperării cu cel mai reprezentativ for al judecătorilor din cadrul Consiliului Europei – Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni.

Consolidarea sistemului judiciar român prin punerea în aplicare a recomandărilor europene în cadrul cărora se înscriu şi avizele Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni conferă pragmatism şi echilibru corpului judecătoresc.

În realizarea unei noi culturi juridice în materie penală se înscriu şi recomandările Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi.

Comunicarea interprofesională între judecătorii şi avocaţii români dobândeşte consistenţă, maturitate şi dinamism prin proiectul comun ce se va desfăşura în acest an, reprezentând puntea de stabilitate a justiţiei române.

Această conferinţă continuă desfăşurarea proiectului prin cultivarea dialogului interprofesional în dinamică, multiculturalitate şi competenţe specifice.

La conferinţă vor participa judecători de la secţiile penale ale Curţii de Apel Constanţa şi Curţii de Apel Galaţi, tribunalelor şi judecătoriilor arondate, precum şi avocaţi din barourile Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Vrancea.

Conferința este organizată în spiritul recomandărilor Avizului nr. 16 şi în realizarea dialogului între judecători şi avocaţi.

Agenda conferinței:
09:30-10:00 Înregistrarea participanţilor
10:00-10:30 Alocuţiuni:
Judecător dr. Rodica Aida Popa – Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
Judecător Marius Badea Tudose – Președintele Consiliului Superior al Magistraturii
Avocat, prof. univ. dr. Dan Oancea – Vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România
Robert Cazanciuc – Ministrul Justiției
Judecător Adriana Ispas – Preşedintele Curţii de Apel Constanța
Procuror Marian Truşcă – Directorul adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii
Avocat dr. Traian Briciu – Directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Judecător Mircea Aron – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
10:30-11:00 Scurtă prezentare asupra unor concluzii preliminare asupra chestionarelor privind relaţiile dintre judecător şi avocaţi, din perspectiva unor reguli de conduită comune
Judecător dr. Rodica Aida Popa, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
11:00-11:30 Inducerea în eroare a organelor judiciare – art. 268 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor
Judecător Dan Iulian Năstase și judecător Coadă Ciprian, Curtea de Apel Constanța
11:30-11:45 Aspecte teoretice şi practice relative la sesizarea instanţei de judecată
Avocat Aurel Ciobanu, formator INPPA, lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
11:45-12:00 Încălcarea solemnităţii şedinţei – art. 278 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor
Judecător Gheorghe Teodor Viorel, Tribunalul Constanţa
12:00-12:15 Pauză de cafea
12:15-12:30 Infracţiunea de constituire a unui grup organizat, prevăzută de art. 367 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor
Judecător dr. Rodica Aida Popa, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi cadru didactic la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
12:30-12:45 Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
Avocat Petruț Ciobanu, formator INPPA, lector univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
12:45-13:45 Dezbateri
13:45-14:00 Ultrajul judiciar – art. 279 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor
Judecător Nicolae Nedelcu, Judecătoria Tulcea
14:00-15:00 Prânz
15:15-15:30 Despre conceptul de „înfăptuire a justiţiei”
Avocat Apostol Armeanu, Baroul Constanța
15:30-15:45 Garantarea dreptului la apărare în cursul urmăririi penala şi al judecăţii în cazul infracţiunilor contra ordinii şi liniştii publice, precum şi al infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei:
a) Apărarea formală şi consecinţele asupra asigurării dreptului la un proces echitabil. Necesitatea asigurării de către instanţă a unei apărări calificate şi excluderii acelor avocaţi care încalcă deontologia profesională şi nu asigură o apărare efectivă
b) Lipsa unei apărări eficiente datorate slăbiciunii fizice şi psihice induse acuzatului şi apărătorului de timpul îndelungat al audierilor – Cauza Makhfi contra Franţei

Avocat Cătălin Filișan, Baroul Constanța
15:30-15:45 Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor din perspectiva infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei
Avocat Cristian Săraru, Prodecanul Baroului Galați
16:00-16:15 Tăinuirea şi favorizarea făptuitorului în noul Cod penal
Avocat Mihai Hotca, formator INPPA, prof. univ. dr. Universitatea ”Nicolae Titulescu” din Bucureşti
16:15-17:30 Dezbateri şi concluzii.

Evenimente conexe