Creditori vs. debitori – perspectiva Hexagonului. UPDATE: 10 puncte INPPA

Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca și Asociaţia „Henri Capitant” România organizează colocviul

CREDITORI VS. DEBITORI – PERSPECTIVA HEXAGONULUI

Cluj-Napoca, Facultatea de Drept UBB

24 aprilie 2015

Acreditare INPPA: 10 puncte de pregătire profesională

Partener media JURIDICE.ro

9:30-10:00 Deschiderea comună a lucrărilor de către Decanul facultății gazdă


SECȚIUNEA A – CREDITORI VS. DEBITORI, ÎN DIVERSELE LOR AVATARURI
* lucrările secțiunii vor fi transmise LIVE online pe JURIDICE.ro
(pentru înscrieri completați formularul de la sfârșitul acestei pagini)

10:00-12:30 Sesiunea de dimineaţă
Moderator: Bogdan Dumitrache

Conf. univ. dr. Mircea Bob, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca
“Creditori vs. debitori – avatarurile romane ale creditării”

Conf. univ. dr. Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
“Greu de plătit: impedimente legale ale plății din bani publici”

Lector univ. dr. Codrin Macovei, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
“Simularea vânzării prin încheierea unui mandat: studiu de caz”

Prof. univ. dr. Paul Vasilescu, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca
“Debitorul la stână – ipoteze succesorale”

12:30-14:30 Pauză de prânz, restaurantul Bricks, strada Horea nr. 2

14:30-17:00 Sesiunea de după-amiază
Moderator: Paul Vasilescu

Conf. univ. dr. Sergiu Bogdan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca
”Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile. Art. 247 C. pen.”

Conf. univ. dr. Sebastian Spinei, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
“Pierduți în translație: acțiunile colective și dreptul procesual civil român”

Conf. univ. dr. Daniel Ghiţă, Facultatea de Drept și Stiințe Sociale, Universitatea din Craiova
“Daunele cominatorii în Noul Cod de procedură civilă şi legea sa de punere în aplicare”

Bogdan Dumitrache, formator INM, executor judecătoresc, București
“Un caz de capacitate de exercițiu (foarte) restrânsă în materia executării silite: creanța condițională”

20:00 Cină, restaurantul Collin’s, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 30-32


SECȚIUNEA B – CREDITORI VS. DEBITORI, LA ÎNTÂLNIREA CU PROFESIONIŞTII
* lucrările secțiunii vor fi transmise LIVE online pe JURIDICE.ro
(pentru înscrieri completați formularul de la sfârșitul acestei pagini)

10:00-12:30 Sesiunea de dimineaţă
Moderator: Lucian Bercea

Lector univ. dr. Manuela Istrătoaie, Facultatea de Drept și Stiințe Sociale, Universitatea din Craiova
“Aceleaşi condiţii de validitate pentru un antecontract ca şi pentru un contract de vânzare?”

Mihai Selegean, formator INM, Director juridic BRD, Bucureşti
“Apărări întemeiate pe CEDO în litigiile unei bănci”

Conf. univ. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept și Stiințe Sociale, Universitatea din Craiova
“Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului”

Asist. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
“Creditorii debitorilor urmăriţi penal”

12:30-14:30 Pauză de prânz, restaurantul Bricks, strada Horea nr. 2

14:30-17:00 Sesiunea de după-amiază
Moderator: Lucian Săuleanu

Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara
“De ce pot fi convertite în capital numai creanţele exigibile?”

Lector univ. dr. Radu Rizoiu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
“Cauțiunea reală: când ipoteca nu urmează împrumutul”

Prof. univ. dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca
“Yin şi yang în procedura insolvenţei”

Prof. univ. dr. Valerian Cioclei, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
“Situația premisă a infracțiunii de bancrută frauduloasă”

20:00 Cină


În regim de poster

Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara
“Despre inalienabilitatea subînţeleasă în cadrul promisiunii bilaterale de vânzare”

Conf. univ. dr. Oana Ghiţă, Facultatea de Drept și Stiințe Sociale, Universitatea din Craiova
“Valabilitatea plăţii făcute către un creditor aparent în accepţiunea noului Cod civil”


Costuri participare în sală
– SECȚIUNEA A: 150 lei + TVA
* acces înregistrare video inclus
– SECȚIUNEA B: 150 lei + TVA
* acces înregistrare video inclus
– SECȚIUNEA A + SECȚIUNEA B: 200 lei + TVA
* acces înregistrări video inclus

Reduceri
– până la 15 martie 2014: 20% reducere
– participanţi din aceeaşi organizaţie: 10% reducere
* reducerile se cumulează

Ultima zi de înscrieri: 20 aprilie 2015

Costuri transmisiune LIVE online la sediul dumneavoastră
* cu drept de proiecție într-o sală de la sediul dumneavoastră
– Acces transmisiunea LIVE online (ambele SECȚIUNI): 800 lei + TVA
* acces înregistrări video inclus


Informaţii suplimentare şi întrebări
Roxana Tudoroiu, 0752.247.626, roxana.tudoroiu@juridice.ro / pagina de contact


Evenimente conexe