702 citiri

Evaluator de competenţe profesionale / 23-26 aprilie 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Evaluator de competenţe profesionale

Hotel Carpați
Predeal
23-26 aprilie 2015

Trainer: Monica PĂDURARU – profesor ASE Bucureşti, specialist în Management şi Evaluare profesională.

La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE, Cod COR 242405, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să faca dovada absolvirii de studii superioare.

Tematica:
Evaluarea competenţelor profesionale:
– Activităţile de evaluare;
– Conţinutul evaluării.
Planificarea şi organizarea activităţii de evaluare:
– Stabilirea obiectivelor de evaluare;
– Metode şi tehnici de evaluare;
– Organizarea activităţii de evaluare; aplicaţii practice;
– Asigurarea calităţii activităţilor proprii.
Procedura de evaluare a competenţelor:
– Aspecte practice privind procedura de evaluare;
– Elaborarea instrumentelor de evaluare;
– Realizarea evaluării pe baza instrumentelor de evaluare – criterii de evaluare.
Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare.
Analiza informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa candidatului:
– Metode de analiză a informaţiilor;
– Etapele şi procesul de luare a deciziilor.
Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării.
Verificarea internă a procesului de evaluare:
– Procedura de verificare a procesului de evaluare;
– Documente necesare şi modul de completare.
Verificarea externă a procesului de evaluare.
Aplicaţii practice privind întocmirea documentelor şi formularelor specifice.

Cursul este interactiv, axat pe speţe şi probleme practice, precum şi pe folosirea de instrumente specifice, la standarde europene.

Taxa de participare: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 940 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Carmen ŞERBĂNOIU
tel: 0753.025.982, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe