907 citiri

Noutăţi legislative în contabilitatea instituţiilor publice pentru anul 2015 / 23-26 aprilie 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Noutăţi legislative în contabilitatea instituţiilor publice
pentru anul 2015
Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare

Hotel Carpați
Predeal
23-26 aprilie 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfăşurării evenimentului găsind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar şi soluţii la problemele de documente şi raportări.

Lectori: Specialişti cu experienţă practică în metodologie financiar-contabilită şi legislaţie, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE/SPECIALIZARE A.N.C., pentru ocupaţia CONTABIL, Cod COR 331302 sau EXPERT FISCAL, Cod COR 241221, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica
1. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare în anul 2015:
– particularităţi privind închiderea conturilor de venituri, de cheltuieli şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii. Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice.
– prevederi generale, etapele care preced întocmirea situaţiilor financiare trimestriale.
2. Noutăţi legislative în domeniul financiar-contabil începând cu 1 ianuarie 2015. Ordinul nr. 1191/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Dezbateri privind legislaţia în domeniu.
3. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice. (OMEF nr. 3.471/2008); regimul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.
4. Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice (OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare):
– întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe);
– corelaţii între formularele de situaţii financiare;
– probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare;
– înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
– operaţiuni de consolidare.
5. Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS); particularităţi şi stadiul implementării acestora.
6. ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice (OMFP nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 1.792/2002). Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi.
7. Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.
8. OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Sistemul naţional de raportare – avantajele şi beneficiile aduse instituţiilor publice.
9. Sistemul informatic FOREXEBUG şi avantajele sale. Implementare, raportare, control, avantaje şi beneficii pentru instituţiile publice.
10. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Taxa de participare: 650 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
800 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 980 lei/participant (Include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Olivia LIHU
tel: 0753.025.983, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe