803 citiri

Practica dezvoltării şi actualizării sistemului de control intern/managerial în instituţiile publice / 23-26 aprilie 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de specializare

Practica dezvoltării şi actualizării
sistemului de control intern/managerial
în instituţiile publice
Evaluarea conformităţii şi
elaborarea raportului de evaluare

Hotel Carpati
Predeal
23-26 aprilie 2015

Traineri: Specialişti în control şi audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Formatori specializaţi în controlul sistemelor de management.

La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE SPECIALIZARE pentru ocupaţia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

Tematica:
1. Elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
2. Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi:
– actul administrativ de desemnare a grupului de lucru;
– numirea responsabililor cu elaborarea şi realizarea planului de pregătire profesională;
– stabilirea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor conducătorului compartimentului financiar-contabil şi pentru persoanele responsabile cu specificaţiile tehnice aferente produselor, serviciilor şi lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate;
– emiterea deciziei interne privind desfăşurarea activităţilor specifice angajamentelor, lichidării, ordonanţării de plată, plăţilor (ALOP), urmărind fluxul documentelor.
3. Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial:
– conţinutul şi tehnicile de aplicabilitate a SCIM, în conformitate cu Anexa nr. 1 la OMFP nr. 946/2005 republicat şi actualizat la zi;
– stabilirea obiectivelor generale şi a celor specifice de către fiecare entitate publică;
– stabilirea şi inventarierea funcţiilor sensibile; lista cu salariaţii care ocupă funcţiile respective; planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor;
– elaborarea indicatorilor de performanţă asociaţi obiectivelor generale şi specifice;
– activităţile procedurabile inventariate;
– elaborarea procedurilor operaţionale;
– identificarea riscurilor şi stabilirea măsurilor necesare pentru gestionarea şi diminuarea efectelor;
– organizarea procesului de monitorizare a calităţii SCI/M.
4. Confuzii şi erori posibile privind scopul şi sfera controlului intern/managerial.
5. Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de CI/M:
– stabilirea legăturii dintre controlul financiar preventiv şi controlul intern/managerial, potrivit Standardului nr. 22 ”Strategii de control” din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 946/2005 actualizată şi republicată.
6. Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCI/M; realizarea unui ghid de completare a chestionarului de autoevaluare şi completarea acestuia.
7. Raportări specifice privind stadiul şi rezultatele înregistrate în SCI/M:
– situaţia centralizatoare semestrială privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial; raportări specifice;
– verificarea întocmirii şi aprobării în termen a situaţiior trimestriale privind stadiul implementării SCIM, (Anexa nr. 3, Cap. I din OMFP nr. 946/2005, republicat), măsurarea gradului de implementare;
– verificarea transmiterii raportărilor trimestriale entităţilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard şi a termenelor de raportare;
– întocmirea, aprobarea şi prezentarea Raportului anual obligatoriu; chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor; stadiul implementării standardelor, conform rezultatelor autoevaluării.
8. Controlul şi răspunderea privind dezvoltarea şi actualizarea SCI/M.
9. Noutăţi legislative privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv conform OUG nr. 2/2015 care modifică OG nr. 119/1999.

Taxa de participare:
740 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
870 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)
Tarif servicii conexe: 940 lei/participant (include cazarea și pensiunea completă pe toată durata de desfășurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Vlad CHELMUȘ 
tel: 0753.025.991, 021.311.71.01, 0314.28.37.35, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe