879 citiri

Analiză financiară și managementul lichidității. Analiza strategică privind cash flow-ul / 29 aprilie – 3 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Analiză financiară și managementul lichidității.
Analiza strategică privind cash flow-ul

Hotel Rina Sinaia
29 aprilie – 3 mai 2015

Obiective
Cursul are un pronunţat caracter practic şi aplicativ, şi se adresează persoanelor care deţin cunoştinţe de contabilitate şi doresc să acceadă în domeniul analizei financiare, analiştilor financiari cu experienţă care doresc să se perfecţioneze/specializeze, persoanelor din cadrul departamentului financiar care gestionează analiza financiară, managementul lichidităţii şi cash flow-ul din cadrul companiilor/societăţilor comerciale, managerilor care au obligaţia analizei şi înţelegerii situaţiilor financiare.

Trainer: practician şi specialist în management financiar.

Certificare: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECȚIONARE A.N.C. pentru ocupaţia EXPERT FISCAL, Cod COR 241221 sau CONTABIL, Cod COR 331302 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
• Tipuri de analiză financiară. Utilizatori şi bază informaţională necesară. Indicatori financiari.
• Înţelegerea legăturii între situaţiile financiare şi activitatea companiei/firmei.
• Analiza pe verticală şi analiza pe orizontală a situaţiilor financiare. Aplicaţii practice:
– analiza structurii bilanţului şi a contului de profit şi pierdere;
– analiza elementelor componente ale bilanţului şi ale contului de profit şi pierdere;
– analiza indicatorilor bilanţieri şi de rentabilitate;
– interpretarea datelor financiare.
• Analiza pe baza ratelor financiare. Studiu de caz comparativ.
• Echilibrul financiar al unei companii şi cum se interpretează: semnale de alarmă în activitatea companiei/ firmei, pe baza indicatorilor financiari; impactul deciziilor de investiţii asupra situaţiilor financiare.
• Tabloul fluxurilor de numerar – sursa principală de informaţii pentru analiza cash flow-ului: întocmirea şi analiza fluxului de numerar şi a bugetului de venituri şi cheltuieli; identificarea pârghiilor prin care fluxul de numerar negativ poate fi subtanțial îmbunătățit; pregatirea pentru un cash flow pozitiv.
• Analiza privind cash flow disponibil şi cash flow de gestiune.
• Analiza strategică a lichidităţii. Factori care influenţează cash flow-ul operaţional. Studiu de caz.
• Managementul lichidităţii. Stocul optim de numerar. Finanţarea deficitului de numerar. Semnale de alarmă în gestiunea lichidităţii. Exemple practice.
• Analiza şi implicaţiile planului de afaceri; luarea deciziilor corecte pe baza analizei efectuate.
• Aplicaţii practice privind întocmirea unui cash flow istoric, pe baza unor date din bilanţ, întocmirea şi analiza unui cash flow previzionat pentru un proiect, şi analiza riscurilor ce ţin de prognoză.

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii hoteliere: 1.240 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale.

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Iuliana TULBEA: 0753.025.984, 021.311.71.01, 0314.28.37.35, 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com.

Termen de înscriere: 23 aprilie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe