1,091 citiri

Auditul intern în sectorul public / 7–10 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Auditul intern în sectorul public

Norme privind exercitarea activităţii de audit public intern. Planificarea şi derularea misiunilor de audit – raportări specifice.

Hotel Sinaia
Sinaia
7–10 mai 2015

Obiective
Pe parcursul evenimentului vor fi analizate documentele specifice desfăşurării activităţii şi misiunilor de audit public intern; vor fi efectuate diverse aplicaţii practice referitoare la: organizarea compartimentului de audit public intern şi metodologia de elaborare a programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, în baza H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.

Traineri: Specialişti în audit, control intern şi control financiar preventiv, din cadrul MFP.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC, Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, republicată.

Tematica:
1. Normele aplicabile compartimentului de audit intern şi auditorilor interni. Prezentarea principalelor modificări aduse de Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013; aplicabilitate practică.
• Planificarea activităţii de audit public intern: metodologia de elaborare a planului multianual / anual de audit intern.
• Stabilirea, elaborarea şi aprobarea obiectivelor misiunii de audit.
• Codul privind conduita etică a auditorului intern – Aplicarea sancţiunilor.
2. Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit.
3. Misiunile de asigurare: Misiunile de audit de regularitate; Misiunile de audit al performanţei; Misiuni de audit de sistem; Comparaţie între auditul de regularitate, sistem şi auditul performanţei. Metodologia de derulare a misiunilor prin aplicaţii practice.
• Pregătirea misiunii de asigurare: iniţierea auditului intern; şedinţa de deschidere; colectarea şi prelucrarea informaţiilor; elaborarea programului; exemple practice.
• Realizarea etapei de pregătire a misiunii de audit intern: Iniţierea auditului, şedinţa de deschidere, colectarea şi prelucrarea informaţiilor.
• Intervenţia la faţa locului: colectarea şi analiza probelor de audit; efectuarea testărilor şi formularea constatărilor; analiza problemelor şi formularea recomandărilor; revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit public intern; şedinţa de închidere.
• Elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei (FIAP) – analiză practică.
• Elaborarea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor (FCRI) – analiză practică.
• Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern: elaborarea proiectului raportului de audit public intern; transmiterea proiectului raportului; reuniunea de conciliere; elaborarea raportului; difuzarea raportului şi supervizarea misiunii de audit public intern.
• Urmărirea recomandărilor: responsabilitatea structurii auditate; responsabilitatea compartimentului de audit public intern; revizuirea documentelor; realizarea concilierii.
4. Misiuni de consiliere: metodologia de derulare a misiunii de consiliere. Derularea misiunii de consiliere formalizate.
5. Metodologia de realizare a analizei riscurilor în cadrul unei misiuni de audit intern. Corelaţia cu registrul riscurilor din entitatea auditată. Evaluarea gradului de încredere în controlul intern. Exemplu de analiză practică a riscurilor.
6. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern. Urmărirea recomandărilor. Fişe de urmărire a recomandărilor şi exemple de monitorizare a stadiului implementării recomandărilor formulate.
7. Tehnici şi metode de supervizare a misiunilor de audit intern.
8. Carta auditului – Elaborarea Cartei auditului intern. Comunicarea Cartei auditului intern. Procedura elaborării Cartei.
9. Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Taxa de participare: 740 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
870 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă).

Tarif servicii conexe: 940 lei/participant (TVA 9% inclus în conf. cu H.G. nr. 20/2015)
(include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului).

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Carmen Șerbănoiu
tel: 0753.025.982, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: expert_audit_group@hotmail.com, office@eag.ro, eag.bucuresti@gmail.com

Evenimente conexe