1,981 citiri

Conferinţa anuală de achiziţii publice din România. Ediția a IX-a / 14-15 mai 2015, București

Revista de Achiziții Publice
organizează

Conferinţa anuală de achiziţii publice din România
Ediția a IX-a cu tema

Dificultăţi în sistemul de gestionare a achiziţiilor publice
Provocări şi soluţii în condiţiile transpunerii noilor directive europene

Hotel Athenee Palace Hilton
București
14-15 mai 2015

Partener media: JURIDICE.ro

Evenimentul abordează, ca de fiecare dată, în mod pragmatic, problematica de care specialiştii/experţii în achiziţii publice trebuie să ţină seama în activitatea lor pentru evitarea neregulilor. În cea de a doua zi a evenimentului vor fi identificate şi situaţiile care pot conduce la aplicarea de corecţii financiare prin nedecontarea cheltuielilor solicitate spre rambursare.

Speakerii evenimentului sunt personalităţi cu expertiză recunoscuţi la nivel naţional în domeniul elaborării şi verificării procedurilor de achiziţii publice, consultanţi cu vastă experienţă în evaluare, verificare, identificare de nereguli în domeniul achiziţiilor publice şi care, pe parcursul desfăşurării evenimentului, folosesc aplicaţii şi studii de caz menite să ofere o perspectivă realistă şi pragmatică a diferitelor tipuri de probleme care pot să genereze probleme în funcţionarea optimă a sistemului de achiziţii publice.

CertificareCertificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment care se eliberează la cerere posesorilor de certificate EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004.

Speakeri confirmați:
Marius Nica – ministrul Fondurilor Europene
Bogdan Lehel Lorand – preşedinte C.N.S.C.
– Marius Gogescu – vicepreşedinte A.N.R.M.A.P.
Bogdan Stan – vicepreşedinte Agenţia Naţională de Integritate
Bogdan Dumitrache – formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil
Eduard Badea – director în cadrul A.N.R.M.A.P.
Florentina Drăgan – preşedinte complet C.N.S.C.
Gelu Cazan – consultant achiziţii publice, Director General Ceparu & Irimia Consulting
Bogdan Paul Dobrin preşedinte A.N.R.M.A.P.
Cristina Guseth – director Freedom House România
Mircea Cotoroş – EU Account Senior Manager Deloitte
Petrică-Mihail Marcoci – cadru universitar, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei
– av. Florin Irimia – SCPA Ceparu şi Irimia

ModeratorCălin Alexe – SCA Mihăilă şi Asociaţii

Tematica
1. Revizuirea normelor privind achizițiile publice în conformitate cu noile directive europene
– Simplificarea normelor pentru ofertanți/autorităţi contractante.
– Un nou regim simplificat pentru serviciile sociale, culturale, medicale, juridice, hoteliere, de restaurație și catering.
– Accesul la achizițiile publice electronice pentru toate companiile; Semnăturile electronice; e–Cert, sistemul de informații on-line gratuit; Sistemele dinamice de achiziție; Catalogul electronic; Noul SEAP.
– Cooperarea Public-Public – reguli legislative pentru determinarea contractelor care pot fi încheiate între entități din sectorul public fără a recurge la procedurile de achiziții publice.
– Controlul exercitat de către o singură autoritate contractantă sau mai multe autorități contractante, care exercită un control comun.
– Servicii excluse din sfera de aplicare al normelor europene în materie de achiziții publice.
– Achiziții publice ecologice: Clauza orizontală; Etichete; Prevederi speciale privind procesul de producție; Obligativitatea calculării costurilor pe ciclu de viață.
– Alegerea partenerilor printr-o nouă procedură, „parteneriatul pentru inovare”.
– Transparenţa şi anticorupţia: Conflictul de interese; Consultările prealabile; Motivele de excludere de la participarea la proceduri de achiziții publice consolidate și extinse.
– Noile reguli pentru “sectoarele speciale”: apă, energie, transporturi și servicii poștale.
2. Recomandări tehnice privind managementul procedurii de atribuire
– Elaborarea documentaţiei de atribuire – restricţii şi recomandări; Utilizarea cu precădere a procedurilor competitive.
– Personalizarea clauzelor contractuale incluse în documentaţia de atribuire publicată.
– Practica modificării contractului prin acte adiţionale – tehnici de evitare a modificării și riscuri; Modificare “substanţială” a contractului; cazuri de înlocuire a contractantului iniţial, fără a organiza o nouă procedură de achiziţii.
– Utilizarea capacităţilor altor entităţi: divizarea pe loturi a contractelor de achiziţie publică; protejarea informaţiilor de interes public, declarate confidenţiale.
– Soluţii practice privind: evaluările succesive în procedura achiziţiilor publice; identificarea unor motive de neconformitate noi sau diferite ale unor oferte considerate conforme, cu prilejul evaluărilor anterioare.
– Noi măsuri legislative adoptate anterior finalizării procesului de transpunere şi implementare a noilor Directive.
3. Provocări privind natură juridică a contractului
– Instrumente juridice în cadrul procedurilor de atribuire.
– Executarea silită a obligaţiilor stabilite de instanţele de contencios administrativ conform Legii nr. 138/2014.
– Efectele nulităţii contractelor de achiziţie publică în contextul Noului Cod Civil.
– Limitele şi identificarea limitelor în care contestatorul poate valorifica informaţiile noi, obţinute cu prilejul studiului dosarului achiziţiei, în perioada de soluţionare a contestaţiei; rolul CNSC.
– Implicarea ofertantului desemnat câştigător în litigiul derulat în legătură cu procedura de atribuire; posibilitatea procedurală a ofertantului desemnat câştigător de a invoca neconformitatea unor oferte concurente.
4. Nereguli, fraude şi indicatori de fraudă, conflicte de interese şi incompatibilităţi
– Identificarea apariţiei unui eventual conflict de interese din timpul procedurii de atribuire a contractului; reglementarea conflictului de interese prin noile Directive; Sistemul de prevenţie în achiziţii publice (PREVENT).
– Asigurarea de garanţie pentru participarea la licitaţiile publice respectând cerinţele documentaţiei de atribuire.
5. Riscuri în aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice, inclusiv prin instrumente structurale
– Cadrul instituţional şi legislativ în domeniul achiziţiilor publice şi corecţiilor financiare; tipuri şi măsuri de evitare a corecțiilor financiare; soluţionarea litigiilor în materie de corecţii financiare – prezentare de cazuri practice şi comentarii, hotărâri judecătoreşti.
– Cazuri practice de nereguli şi fraude în derularea procedurilor de achiziţii publice; suportarea de la bugetul de stat a anumitor corecţii financiare aplicate beneficiarilor de fonduri europene; evitarea corecţiilor financiare.
6. Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor.

Tarif de participare580 lei/participant (exclusiv TVA) şi cuprinde: participarea la eveniment, înregistrarea dezbaterilor, materiale informative, coffee break, lunch.

:: formularul de înscriere

Beneficii: Voucher – Discount 20% din taxa de participare la un curs de perfecționare Expert Achiziţii Publice organizat de EAG în vara 2015 (iunie-august) pe litoral.

Persoane de contact
Nadina COJOCARU, director eveniment: 0753.025.978
Carmen ȘERBĂNOIU, coordonator eveniment: tel: 0753.025.982
e-mail: office@revista-achizitii.ro sau office@eag.ro.

Evenimente conexe