Contencios administrativ și controlul legalității actelor administrative / 21–24 mai 2015, Predeal

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează
Cursul de perfecționare

Contencios administrativ și controlul legalității actelor administrative
Completarea procedurii de soluţionare a cererilor în contencios administrativ şi a controlului legalităţii actelor administrative cu prevederile Codului Civil şi cu cele ale Codului de Procedură Civilă

Hotel Rozmarin
Predeal
21–24 mai 2015

Trainer: Prof. univ. dr. Verginia VEDINAŞ, Expert în drept administrativ.

În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE ANC pentru ocupaţia ”CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Pentru cei care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, se eliberează certificat de participare.

Teme și dezbateri privind:
Legislaţie conexă supusă dezbaterii:
• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi decizii de neconstituţionalitate, note referitoare la ultimele modificări legislative.
• Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti – Secţiunea 2 – Modificarea şi completarea unor acte normative în materie contravenţională şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal.
• Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 şi următoarele, privind Codul de procedură civilă.
• Legea nr. 187/2012 şi următoarele, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. D.C.C. nr. 1039/2012 – M.Of. nr. 61 din 29 ianuarie 2013 şi alte corelaţii legislative.
Principii care se aplică în procedura contencioasă:
Necesitatea modificării competenţei teritoriale în materia contenciosului administrativ. Subiectele de sesizare a instanţei – persoana vătămată şi actele administrative. Rolul instituţiilor implicate.
Controlul legalităţii actelor administrative:
– controlul judecătoresc asupra actelor administrative;
– condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.
• Aspecte practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorităţile publice: litigiile de drept administrativ şi fiscal; litigiile de
drept civil; litigii de dreptul muncii.
• Excepţia de nelegalitate şi instituţia excepţiei de nelegalitate:
– actele care pot face obiectul excepţiei de nelegalitate; legalitatea unui act administrativ cu caracter individual;
– instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate;
– acte administrative nesupuse controlului judecătoresc şi cele cu caracter normativ.
• Excepţia de nelegalitate versus excepţia de neconstituţionalitate.
• Controlul instanţelor judecătoreşti asupra legalităţii actelor administrative pe calea excepţiei de nelegalitate.
• Controlul legalităţii actelor administrative de autoritate, de către alte instanţe judecătoreşti, altele decât cele de contencios administrativ.
• Actele nesupuse controlului. Actele administrativ – jurisdicţionale. Jurisdicţiile administrative speciale, facultative şi gratuite.
Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ – de la procedura prealabilă la recurs: procedura de executare silită, titlul executoriu, obligaţia publicării, obligaţia executării. Instanţa de executare. Acţiunea în regres.
Completarea cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Codului de procedură civilă. Reglementare, jurisprudenţă.

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă).

Tarif servicii hoteliere: 980 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu H.G. nr. 20/2015)
include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale

Termen de înscriere: 14 mai 2015 – în limita locurilor disponibile.

:: Formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE
tel: 0753 025.995, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320
e-mail: eag.bucuresti@gmail.com, office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com