1,360 citiri

Control intern și control financiar preventiv / 29 aprilie – 3 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Control intern și control financiar preventiv
Aspecte specifice pentru fiecare entitate

Hotel Sinaia
Sinaia
29 aprilie – 3 mai 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern/control financiar preventiv, celor cu atribuţii de control sau care doresc să se perfecţioneze în domeniu şi/sau doresc să dobândească abilităţi practice în conformitate cu cele mai noi modificări legislative: Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Ordinul 946/2005 pentru aprobarea CCIM, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control; Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul financiar preventiv, republicată în 2013; Manualul de control financiar preventiv, Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, actualizat 2015 etc.

Traineri: Specialişti în control intern, control financiar preventiv şi audit, din cadrul MFP;
Formatori specializaţi în control intern şi control financiar preventiv, din cadrul ANFP.

Certificare: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia CONTROLOR FINANCIAR, Cod COR 121121, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

Tematica abordată în baza celor mai noi modificări legislative:

Analiză, implementare și raportări privind sistemul de control intern / managerial
• Decizia managerului entităţii publice privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi actualizarea permanentă a SCIM şi a procedurilor formalizate pe domenii şi activităţi; Model privind elaborarea programului de control intern/managerial la nivelul unei entităţi – abordare pe fiecare standard.
• Organizarea şi funcţionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât să corespundă pachetului de cerinţe SMART – exemplu practic; analiză şi aplicabilitate privind indicatorii de performanţă.
• Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor. Aplicaţie privind completarea formularelor prevăzute în procedura de sistem “Managementul riscului”.
• Acţiuni necesare privind actualizarea procedurilor în conformitate cu standardele de control intern/managerial în cadrul entităţilor publice.
• Stabilirea ipotezelor/premiselor care stau la baza formulării obiectivelor.
• Aspecte practice privind autoevaluarea stadiului implementării SCIM. Evaluarea modului de implementare a controlului intern:
– Raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării, dezvoltării şi rezultatele înregistrate în SCIM;
– Elaborarea situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării.
Procedee și tehnici de control financiar preventiv
• Dezvoltarea organizării sistemului de CFP; conţinutul controlului financiar preventiv; procedura de control financiar preventiv propriu. Exemple practice.
• Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv.
• Operaţiuni supuse CFP; CFP propriu / CFP delegat.
• Documentele specifice controlului financiar preventiv; operaţiuni supuse vizei de CFP.
• Analiză şi soluţii în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv. Exemple de operaţiuni şi controlul preventiv al operaţiunilor.
• Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de CFP; Speţe. Documente specifice, elaborarea de rapoarte – aplicaţii practice.
Elaborarea listelor de verificare specifice operațiunilor supuse CFP
• Contractul/comanda de achiziţii publice (verificările efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achiziţiilor publice, anunţuri, documentaţia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comandă de achiziţii publice).
• Deplasări interne / externe, ordonanţare plată personal, alte operaţiuni supuse CFP.
Aspecte practice specifice fiecărei entități privind implementarea strategiei CFPI 2014 – 2016
Noutăţi legislative privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv conform OUG nr.2/2015 care modifică OG nr.119/1999.

Tarif de instruire: 650 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
800 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii hoteliere: 1.240 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)
include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale
Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor sunt oferite de organizator.

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Alina VASILACHE: 0753 025.995, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Termen de înscriere: 23 aprilie 2015 – în limita locurilor disponibile

Evenimente conexe