755 citiri

Funcționar administrativ / 29 aprilie – 3 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Funcționar administrativ

Hotel Sinaia
Sinaia
29 aprilie – 3 mai 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor din instituţii publice/organizaţii care îndeplinesc acţiuni variate de suport logistic, asigurând resursele pentru desfăşurarea activităţii în cele mai bune condiţii, persoanelor care au în atribuţiuni supervizarea diverselor departamente/sectoare ale administraţiei publice, inclusiv pregătirea şi elaborarea materialelor de sprijin corespunzătoare, pornind de la faptul că un funcţionar administrativ nu desfăşoară doar activităţi de secretariat, de informare şi sprijin.

Trainer: Prof. univ. dr. Neculae NĂBÂRJOIU, specialist în administraţie publică aplicată şi în managementul comunicării.

Certificare: La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “FUNCŢIONAR ADMINISTRATIV”, COD COR 411001 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 republicată.

Tematica abordată
• Asigurarea suportului administrativ pentru serviciile operaţionale: organizare lucrări inclusiv cele de aprovizionare, urmărirea derulării contractelor, raportări diverse, asistenţa administrativă angajaţilor; elaborarea/revizuirea materialelor de sprijin.
• Furnizarea suportului tehnic pentru serviciile operaţionale: prelucrarea documentelor pe suport de hârtie, prelucrarea datelor în format electronic, evidenţa documentelor, alte servicii logistice specifice.
• Acte, documente, contracte, proceduri şi contencios administrativ. Forme procedurale anterioare/premergătoare emiterii actului, proceduri concomitente, posterioare emiterii actului administrativ.
• Agenda de lucru: aspecte specializate cu privire la deciziile administrative sau alte documente (analiza modului de îndeplinire, respectarea termenelor).
• Sortarea şi arhivarea documentelor în formă scrisă şi în format electronic.
• Protecţia datelor cu caracter personal şi regimul informaţiilor clasificate.
• Administrarea bunurilor din gestiune: evidenţa stocurilor, stabilirea necesarului de bunuri de aprovizionat, lansare comenzi pentru aprovizionare, asigurarea întreţinerii obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe repartizate.
• Delegare (înlocuitori, sarcini delegate).
• Obligaţii şi restricţii; răspunderea din punct de vedere al prevederilor legale.
• Managementul comunicării: dialog, comportament, receptivitate. Asigurarea comunicării cu alte organizaţii (curierat, relaţia cu furnizorii şi alte instituţii, organizarea acţiunilor de protocol).
• Aspecte practice, analizate la propunerea participanţilor.

Tarif de instruire: 780 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB)
920 lei/participant (Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă)

Tarif servicii hoteliere: 1.240 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Carmen ŞERBANOIU: 0753 025 982, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Evenimente conexe