915 citiri

Managementul de top al serviciilor de sănătate. Practica acreditării şi procesul de menţinere a acreditării spitalelor / 29 aprilie – 3 mai 2015, Sinaia

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L.
organizează

Cursul de perfecționare

Managementul de top al serviciilor de sănătate
Practica acreditării şi procesul de menţinere a acreditării spitalelor

Hotel Sinaia
Sinaia
29 aprilie – 3 mai 2015

Obiective
Cursul se adresează persoanelor din cadrul sistemului sanitar, de la şefii de compartimente până la manager, care participă la procesul de acreditare a spitalelor conform standardelor stabilite de lege, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical. Pe parcursul evenimentului vor fi detaliate documentele specifice standardelor pentru a facilita înţelegerea cerinţelor impuse referitoare la siguranţa procedurilor medicale, drepturile pacienţilor şi aspectele administrative.

Trainer: Dr. Irina ECLEMEA – Medic primar în specialitatea de sănătate publică şi management sanitar; doctor în ştiinţe medicale; cadru universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti; specialist, consultant în acreditarea spitalelor.

Certificare: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

Tematica
• Tipuri de cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea acreditării.
• Instrumente necesare îndeplinirii cerinţelor unui sistem de urmărire şi îmbunătăţire a criteriilor care stau la baza acreditării spitalelor.
• Evaluarea internă a conformităţii cu standardele de acreditare.
• Elaborarea Planului Intern de Conformare; realizarea planului de acţiune necesar asigurării succesului acreditării (PIC) – resurse interne/resurse atrase.
• Analiza privind categoriile de indicatori de bază.
• Conţinutul şi analiza Planului strategic al instituţiei spitaliceşti:
– stabilirea necesităţilor instituţiei din punct de vedere al sistemului de informaţii şi gestiunea informaţiilor;
– politica de resurse umane adaptată evoluţiei instituţiei; evaluarea periodică a personalului; administrarea datelor personale;
– managementul deşeurilor şi al mediului;
– politica de calitate pentru eficientizarea serviciilor medicale;
– îmbunătăţirea procedurilor de informare a pacientului;
– accesul la datele medicale; politica pentru primirea şi luarea în evidenţă a pacienţilor;
– îmbunătăţirea Planului de îngrijire a pacientului.
• Prevenirea şi gestiunea riscurilor:
– politica de prevenire şi gestiune a riscurilor şi a evenimentelor nedorite;
– politica privind securitatea patrimoniului;
– politica de evaluare şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă, dezastre, catastrofe naturale.
• Implementarea acţiunilor corective şi preventive prevăzute în PIC: elaborarea de documente de proces şi formulare specifice; întocmirea documentului “Chestionarul de Autoevaluare”.
• Auditul Gradului de Conformare – identificarea de noi probleme, utilizând acţiunile iniţiale, fie aplicând alte metode.
• Stabilirea nivelului de încredere. Concluziile auditului de acreditare/menţinerea acreditării; raportul final.
Cadrul legislativ aplicabil şi speţe de lucru.

Tarif de instruire: 780 lei/participant Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe stick USB Business Card de 4 GB
920 lei/participant Include mapă de lucru şi suport de curs în format electronic pe tabletă

Tarif servicii hoteliere: 1.240 lei/participant* (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015) include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata de desfăşurare a evenimentului
* serviciile hoteliere sunt opţionale

:: formularul de înscriere

Persoana de contact
Crenguţa GHIOC: 0753.025.987, 0314.28.37.35, 021.311.71.01, 0234.313.320,
e-mail: office@eag.ro, expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail.com.

Evenimente conexe